Hasła rzeczowe

Solidarność Uniwersytecka. Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

„Solidarność Uniwersytecka. Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny "Biuletyn Informacyjny", pismo wydawane przez TKZ „S” przy Zakładzie Robót Górniczych w Lubinie IV 1985 – I 1986. NSZZ »Solidarność« Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, pismo wydawane 6 XI 1980–11 XII 1981 przez Komitet Informacyjny Tymczasowego Uczelnianego Komitetu Koordynacyjnego „S”.

Ukazało się 39 nr., obj. 7–16 s., format A4 i A5, druk offsetowy w drukarni uczelnianej, nakł. 500 egz.; wychodziło regularnie jako tygodnik.

W redakcji w różnych okresach: Stefania Adamczyk, Juliusz Bojanowski, Celina Jańczak, Michał Jaworski, Eleonora Mańka, Piotr Rajski, Maciej Uhlig, Antoni Winiarski, Zygmunt Wokulski.

Informowano członków uczelnianej „S” o działalności związku na terenie UŚ, w regionie i całym kraju; publikowano dyskusje nt. spraw związkowych.

Tomasz Szafron

Katowice, Region Śląsko-Dąbrowski, Uniwersytet Śląski

Opcje strony

do góry