Hasła rzeczowe

Solidarność Uniwersytecka

"Solidarność Uniwersytecka", podtytuł „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie”, pismo wydawane 11 XI 1980 – 13 XII 1981 na terenie UMCS.

Ukazało się 47 nr. o obj. 4-40 s. w formacie A5, drukowanych na offsecie w nakładzie 200 (nr. 1-7) – 1000 egz. (nr 47 w nakładzie 2000 egz.).

W składzie redakcji w różnych okresach: Krystyna Bagińska, Dobrosław Bagiński, Elżbieta Chruściewicz, Radosław Drwal, Andrzej Dumała, Mirosław Głuszczak, Jarosław Górnicki, Beata Grzeszczyk, Mirosław Haponiuk, Krzysztof Hariasz, Zbigniew Hołda, Bożena Jaszczyk, Marek Jędrych, Grzegorz Józefczuk, Krzysztof Kaczorowski, Bogusława Kaczyńska (kierownik redakcji), Janusz Kondrak, Maria Kopycińska, Krzysztof Korga, Wojciech Kowalik, Jolanta Malec, Maria Mańkowska, Janusz Matusewicz, Anna Pajdzińska, Artur Popek, Krzysztof Rudnicki, Marek Sękowski, Wiesław Sitkowski, Wojciech Troszkiewicz, Piotr Woźny i Michał Zieliński.

Publikowano informacje dot. spraw pracowniczych i związkowych na UMCS, szkolnictwa wyższego oraz bieżących wydarzeń na uczelniach, dokumenty i sprawozdania z działalności związkowej, dyskusje nt. szkolnictwa wyższego, spraw programowych „S”, najnowszej historii Polski i ekonomii, przedruki z prasy związkowej, poezję; w nr. 8-9 (z 1 I 1981) zamieszczono obszerny wywiad z komunistycznym rektorem UMCS prof. Wiesławem Skrzydło; nr 20 (z 23 III 1981) to wydanie specjalne, poświęcone kryzysowi bydgoskiemu, nr 31 (z 1 VII 1981) pt. „Dla dzieci” zawierał ilustrowane bajki, nr 40 (z 14 X 1981) – Raport Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość nt. „Prawo, praworządność i gwarancje prawne”, w nr. 46 (z 25 XI 1981) opublikowano Program „S” uchwalony przez I KZD.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry