Hasła rzeczowe

Solidarność Walcząca (Kalisz)

„Solidarność Walcząca”, podtytuł: „Wolni i Solidarni”. Pismo Organizacji Solidarność Walcząca – Kalisz, wydawane 18 III – 16 IX 1985. Pierwsza ulotka, która była numerem sygnalnym pisma ukazała się 28 II 1985; obj. 4 s., (ostatni, nr 6, obj. 2 s.), format A5, nakł. 500 egz. Używano maszyny do pisania, ramki i powielacza. Pocz. druk w mieszkaniu Jacka Jakubowskiego (członka Związku Młodzieży Demokratycznej) w Kaliszu przy ul. Łódzkiej, po jego aresztowaniu 26 IV 1985 w mieszkaniu Mariusza Harendarza (student Politechniki Poznańskiej) przy ul. Podmiejskiej. Z pismem związani byli: Jerzy Kozłowski, Marek Szypura (Kaliskie Zakłady Koncentratów Spożywczych Winiary), Andrzej Furmaga (Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego Polo), Małgorzta Piotrowska, Krzysztof Nowicki, Sławomir Wichliński; A. Furmaga przywoził matryce i materiały drukarskie z Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego Sira w Sieradzu (pracował jako zaopatrzeniowiec). Wojciech Majewski z PP przywoził z Poznania farbę drukarską i papier. Kolporterzy: Lucyna Prylińska (magazyn druków), Krzysztof Radziłowicz, Sławomir Wichliński (w WSK PZL), A. Furmaga, Jerzy Chrzanowski, Krystyna Duczka, Maria Jaśkiewicz, Longina Konopińska, Wojciech Przybylski, Waldemar Wawrzyniak (w ZPD Polo), Henryk Bartczak, Jarosław Wilner (w Fabryce Wyrobów Ażurowych Haft) Stanisław Kucharski, Janina Makowska (w Fabryce Wyrobów Runowych Runotex) Edward Grzeliński, Krystyna Dyczkowska (w Zakładach Przemysłu Jedwabniczego Wistil), Krystyna Langa, Maria Kowalewska i Elżbieta Kubasik. Pismo nie tylko krytykowało, ale i wyśmiewało posunięcia władz, nawoływało do bojkotu 1 V, wyborów i in. wydarzeń firmowanych przez PZPR. Gazeta ujawniała na swoich łamach personalia kolaborantów, przypominała społeczeństwu o takich wydarzeniach jak: Poznański Czerwiec 1956, Katyń, Cud nad Wisłą, pakt Ribbentrop-Mołotow, powstanie warszawskie i zamordowanie ks. Jerzego Popiełuszki. Na łamach pisma często zamieszczano podziękowania dla osób, które przekazały redakcji pieniądze i materiały drukarskie.

Kolportowane w Kaliszu bezpłatnie, poza miastem – cena egz. 10 zł. W ramach prowadzonej przez WUSW w Kaliszu SOR krypt. Waleczni, grupa z SW skupiona wokół pisma została częściowo rozpracowana. 24–29 IV 1985 przeprowadzono rewizje wśród członków grupy kolportażowej J. Jakubowskiego (m.in. u K. Langi, M. Kowalewskiej, K. Nowickiego i M. Piotrowskiej). 14 VIII 1985 J. Jakubowski został skazany na 1 rok pozbawienia wolności (zwolniony X 1985), a K. Nowicki na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu.

Grażyna Schlender

Kalisz, Region Wielkopolska Południowa

Opcje strony

do góry