Hasła rzeczowe

Solidarność Walcząca (Łódź)

„Solidarność Walcząca” (Łódź), bezpłatne pismo wydawane 21 XII 1981–17 VI 1982, od nr. 2 jako „Biuletyn Wojenny MKS NSZZ »S« Region Ziemia Łódzka (MK »S«)”. Pierwsze stale ukazujące się pismo w Łodzi, po wprowadzeniu stanu wojennego. Ukazały się 44 nr. obj. 2 s. format A4, druk na powielaczu. Nakład pierwszych nr. ok. 500 egz., nast. 2500–3000 egz., wydawane nieregularnie.

W redakcji: Wojciech Słodkowski (kierował pracami redakcji) Wiesław Maciejewski, Maciej Maciejewski, Jacek Kłys, Waldemar Omieciński (pomysłodawca tytułu), Waldemar Gorzak.

Zamieszczano art. informacyjne, traktujące w większości o represjach aparatu władzy wobec działaczy „S”, losach osób internowanych, imienne listy osób współpracujących z SB, apele i oświadczenia MK „S”. Wiadomości Wiadomości „Wiadomości”, biuletyn wydawany przez podziemną „S” Regionu Mazowsze w Warszawie 15 XII 1981 – 1 IV 1990. odnosiły się w przeważającej mierze do przedsiębiorstw takich jak: Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. Juliana Marchlewskiego, Przędzalnia Czesankowa Anilany Polanil, Fabryka Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej Elta, Łódzkie Zakłady Przemysłu Skórzanego Skogar, ZUT Uniprot i ZPB Pamotex.

W związku z pojawieniem się od poł. 1982 dwóch innych pism o tym samym tytule (pierwsze wydawane przez Zespół III w Łodzi,  drugie organ prasowy „SW”, kierowanej przez Kornela Morawieckiego) W. Omieciński i W. Maciejewski podjęli decyzję o likwidacji pisma.

Przemysław Stępień

Lodz, Region Ziemia Łódzka

Opcje strony

do góry