Hasła rzeczowe

Solidarność Walcząca (Opole)

"Solidarność Walcząca", pismo opolskiej grupy Solidarności Walczącej (utworzonej 31 V 1989), wydawane VI 1989–1990 w Opolu. W nr. 1 podtytuł: „Gazetka Uliczna”, w nr. 4: „Informator Solidarności Walczącej Opole”.

Ukazało się 6 nr. o obj. 4–28 s. (nr 1 w formie jednokartkowej ulotki) w formacie A5 (nr. 1-3) i A4 (nr. 4-6), drukowanych na offsecie w nakładzie 1–3 tys. egz.; dwumiesięcznik.

W składzie redakcji m.in.: Jerzy Golczuk (redaktor naczelny), Zbigniew Bereszyński (ps. Andrzej Zadora), Wiesław Ukleja (ps. K.Z.) i Wojciech Kaczmarek, Zbigniew Cieśliński (rysunki); druk: Agencja Informacyjna SW.

Publikowano oficjalne dokumenty SW, oświadczenia opolskich środowisk niepodległościowych oraz materiały z innych wydawnictw krajowych i zagranicznych. W nr. 5–6 (z 1990) ukazał się m.in. fotoreportaż Krzysztofa Świdraka z manifestacji pod hasłem ''Jaruzelski musi odejść''.

Kolportowano w środowiskach opolskiej opozycji pozaparlamentarnej (tworzących od 15 IX 1989 Tymczasową Reprezentację Polityczną Śląska Opolskiego).

 

Zbigniew Bereszyński

Opcje strony

do góry