Hasła rzeczowe

Solidarność Walcząca Poznań

"Solidarność Walcząca", podtytuł: „Pismo organizacji Solidarność Walcząca Poznań”, pismo wydawane przez poznański oddział Solidarności Walczącej 12 IX 1983 – 2002.

Do 1990 ukazało się 175 nr. o obj. 4-8 s. w formacie A5, drukowanych na powielaczu, techniką sitodruku, na offsecie w nakładzie 4-7 tys. egz.; dwutygodnik.

W składzie redakcji: Maciej Frankiewicz (założyciel, redaktor naczelny, autor), Szymon Jabłoński, Szymon Łukasiewicz; autorzy: Jerzy Fiećko, Włodzimierz Filipek, Marian Dźwinel, Lech Dymarski, Rafał Grupiński, Władysław Balicki; pomoc techniczna przy kilku pierwszych nr.: Jadwiga Sulikowska, Krzysztof Stasiewski; Adam Szatkowski (przygotowanie klisz fotograficznych do druku). W 1985 po aresztowaniu M. Frankiewicza, S. Łukasiewicza redagowaniem pisma zajęli się: W. Filipek, J. Fiećko z pomocą Aleksandry Bessert, Hanny Ratajczak (przepisywacze); od 1987 kierowanie redakcją ponownie objął M. Frankiewicz z pomocą Joanny Bentkowskiej. Druk, kolportaż: członkowie, współpracownicy SW: Dariusz Andrzejewski, Faustyn Andrzejewski, Łukasz Bednarz, Robert Budzyński, Roman Chmielowiec, Krzysztof Cnotalski, Ryszard Jabłoński, Magdalena Jędrzejczak, Gerard Kowalski, Grażyna Misztak, Edward Pohl, Bartłomiej Tyll, Marek Sławiński, Anna Stachowiak, Violetta Styczyńska, Adam Szatkowski, Andrzej Grzybowski, Mirosław Kulawik, Teresa Majchrzak, Elżbieta Ruta Solarska, Ewa Waliszewska, Hanna Waliszewska, Przemysław Zakrzewicz i inni.

Publikowano wiadomości dot. działań podziemia na terenie Poznania i kraju, teksty o charakterze programowym.

Od nr 16=232(1990) wydawane legalnie pt. „Solidarność Walcząca: kwartalnik polityczny”.

 

Jan Olaszek

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry