Hasła rzeczowe

Solidarność Walcząca (Poznań)

„Solidarność Walcząca”, podtytuł: „Pismo Organizacji Solidarność Walcząca Oddział Poznań”; II – X 1985, V 1987 – I 1989 podtytuł: „Dwutygodnik Organizacji Solidarność Walcząca Oddział Poznań”, od II 1989 podtytuł „Tygodnik Organizacji Solidarność Walcząca Oddział Poznań”. Pismo podziemne wydawane przez Agencję Informacyjną Solidarności Walczącej w Poznaniu 12 IX 1983 – 9/15 IV 1990. Ukazało się 175 n-rów, obj. 1–12 s., format A4 i A5, druk na powielaczu, techniką sitodruku i na offsecie, nakł. ok. 1–3 tys. egz., cena egz. 5–150 zł. W 1984 wydano 3 dodatki nadzwyczajne; w III 1986 nr 48 skonfiskowany przez SB. W redakcji w różnym okresie: Maciej Frankiewicz (ps. Stefan Bobrowski), Szymon Jabłoński, Szymon Łukasiewicz, Krzysztof Stasiewski; po aresztowaniu M. Frankiewicza i S. Łukasiewicza w 1985 w red. Jerzy Fiećko (ps. Jan Arciszewski, Grzegorz Darski), Włodzimierz Filipek, od ok. 1986 Aleksandra Bessert. W 1987 kierowanie redakcją ponownie objął M. Frankiewicz, od 1988 w redakcji Joanna Bentkowska, od jesieni 1989 Roman Starzyński, od I 1990 Zbigniew Rutkowski. Autorzy m.in.: J. Fiećko, W. Filipek, Marian Dźwinel, Lech Dymarski, Rafał Grupiński, Władysław Balicki, Feliks Kubiak. Druk m.in.: Robert Budzyński, Roman Chmielowiec, Krzysztof Cnotalski, Ryszard Jabłoński, Marek Kuśnierz; przygotowanie diapozytywów – Adam Szatkowski, po 1987 przygotowanie od strony fotograficznej K. Stasiewski. Kolporterzy m.in.: Dariusz Andrzejewski, Faustyn Andrzejewski, Łukasz Bednarz, Grażyna Misztak, Elżbieta Ruta. „Solidarność Walcząca” miała charakter informacyjno-publicystyczny; zamieszczano m.in. oświadczenia i komunikaty SW Oddział Poznań oraz in. podziemnych organizacji lokalnych i ogólnopolskich. Informowano o represjach wobec opozycjonistów, zabójstwach politycznych, protestach (np. demonstracjach, strajkach, głodówkach) i niezależnych obchodach organizowanych przez struktury podziemne. Publikowano teksty o charakterze programowym, gospodarczym, ekologicznym i historycznym, o zagadnieniach międzynarodowych (np. wydarzeniach w ZSRS i in. państwach komunistycznych); w l. 1989–1990 krytykowano m.in. rozmowy i porozumienia okrągłego stołu oraz wybór gen. Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta. Na łamach pisma postulowano m.in. rewizję układów jałtańskich, propagowano akcję abstynencką („Pijąc stajesz się czerwony”) i wycofanie wojsk sowieckich z Polski („Sowieci do domu”). Kolportowane m.in. w Poznaniu poprzez sieć kolportażową SW oraz in. organizacji podziemnych. W IV 1990 pismo połączyło się z wrocławską „Solidarnością Walczącą” i ukazywało się jako czasopismo ogólnopolskie.

 

Jan Olaszek, Przemysław Zwiernik

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry