Hasła rzeczowe

Solidarność Walcząca (Trójmiasto)

"Solidarność Walcząca", pismo działaczy Solidarności Walczącej, Oddział Trójmiasto, wydawane w Gdańsku 12 IV 1985 – XII 1989.

Ukazało się 59 nr. o obj. 2-12 s. w formacie A4 i A5, drukowanych na powielaczu, sitodruku i offsecie (od 1988) w nakł. 2-10 tys. egz.; miesięcznik (nr 1 wycofano z kolportażu, gdyż w czasie druku została zmieniona jego treść).

Wydano również kilka nr. spec., m.in. w wersji angielskiej dla zagranicznych dziennikarzy obsługujących wizytę George’a Busha w Polsce w 1989 (nr 54 z 1989).

W składzie redakcji: Ewa Kubasiewicz i Andrzej Kołodziej (założyciele), Stanisław Kowalski, Marek Czachor i Magdalena Czachor, Zbigniew Mielewczyk, Barbara Mielewczyk (Formella) oraz Andrzej Leszczyński; druk: Jerzy Kanikuła, Jacek Parzych, Roman Zwiercan i Piotr Komorowski; pod koniec l. 80. zaczęto wykorzystywać w pracy wydawniczej komputery (ZX Spectrum i Amstrad oraz b. nowoczesne na owe czasy oprogramowanie) i serwisy informacyjne SW, na których oparte były podawane w piśmie komunikaty, kolportowano także na dyskietkach komputerowych.

Zamieszczano informacje z regionu, kraju i świata, oświadczenia oraz komunikaty.

Kolportowano na terenie Trójmiasta i Wrocławia, skąd wysyłano do in. miast.

Od n-ru 60 z 1990 wydawane legalnie jako tygodnik. W 1986 R. Zwiercan i Edward Frankiewicz założyli nową strukturę SW na terenie Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, wydającą również własne pismo.

 

Piotr Brzeziński

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry