Hasła rzeczowe

Solidarność Walcząca (Warszawa)

"Solidarność Walcząca", pismo wydawane w Warszawie koniec XII 1981 – 21 V 1982.

Ukazało się 10 nr. o obj. kilku s. w formacie A4, drukowanych techniką sitodruku w nakładzie 1 tys. egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie zespołu: Julian Srebrny (inicjator pisma, autor artykułów), Dariusz Zawrotny, Ewa i Krzysztof Kuranowie, Janusz Ramotowski (organizacja drukarni, papieru i transportu), Beata Gwiazdowska (maszynopisanie). Druk w mieszkaniu prywatnym w Falenicy.

Publikowano bieżące informacje, oceny sytuacji politycznej w Polsce (głównie autorstwa J. Srebrnego).

Kolportowano w Warszawie i na Mazowszu.

 

Włodzimierz Domagalski

Opcje strony

do góry