Hasła rzeczowe

Solidarność Wiejska

"„Solidarność Wiejska”", "„Solidarność Chłopska”", pisma wydawane przez TKZ NSZZ Indywidualnych Producentów Rolnych Solidarność Wiejska w Opolu od 12 XI 1980-1981 („Solidarność Wiejska”), nast. od I 1981 przez Solidarność Chłopską („Solidarność Chłopska”). N-ry „Solidarności Chłopskiej” z 15 IV 1981 oraz w VIII i X 1981 wyszły z podtytułem: „Biuletyn Informacyjny NSZZ RI «Solidarność» Opolszczyzny”. Ukazały się n-ry („Solidarności Wiejskiej”) o obj. 1 s., w formacie A4 (nr 1) – 4 s., w formacie A5, drukowane techniką offsetową (nr 2 wydany bez daty) i n-ry „Solidarności Chłopskiej” wydrukowane techniką offsetową, w formacie A-5; nie miały numeracji ciągłej; nakład nieznany. Wydawaniem biuletynu zajmował się gł. Jerzy Gnieciak (przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ RI „S” w Opolu), skład redakcji i nazwiska autorów nieznane.

1982-1983 ukazały się 4 n-ry konspiracyjnej edycji biuletynu „Solidarność Chłopska”. Nr 2 nie został rozkolportowany, przypuszczalnie w związku z internowaniem Jerzego Gnieciaka (w VIII 1982). N-ry 3 i 4 były redagowane przez Zdzisława Bernackiego na bazie ramek J. Gnieciaka.

 

Zbigniew Bereszyński

Opcje strony

do góry