Hasła rzeczowe

Solidarność Wielkopolski

"Solidarność Wielkopolski", w nr. 1. podtytuł: „Biuletyn informacyjny”, pismo wydawane 15 XI 1980 – 15 XII 1981 w Poznaniu przez MKZ „S”, od nr. 9 ZR Wielkopolska.

Ukazało się 13 nr. (ostatni przygotowany przed 13 XII 1981 w nakładzie 50 egz. nie wszedł do kolportażu) w formacie A4 (nr 1 w A5), drukowanych w Poznańskich Zakładach Graficznych im. Marcina Kasprzaka w nakładzie 10-15 tys. egz.

W składzie redakcji w różnych okresach: Stanisław Barańczak, Lech Dymarski, Piotr Czartołomny, Edward Grześkowiak, Ryszard Krynicki, Ewa Szadkowska, Wojciech Wołyński (oprac. graf.), Jan Krzysztof Adamkiewicz, Marian Dźwiniel, Grzegorz Gauden, Andrzej Górski (fotografie), Władysław Balicki. Autorzy m.in.: Leszek Balcerowicz, Leszek Nowak, Sławomir Magala, Janusz Pałubicki, Aleksander Ziemkowski.

Publikowano informacje dot. bieżących wydarzeń, problemów politycznych, społecznych, gospodarczych, kulturalnych, związkowych (oświadczenia, informacje o przebiegu rozmów z władzami PRL, sprawozdania z narad, zjazdów różnych struktur „S”), wywiady (np. ze S. Barańczakiem, Stefanem Bratkowskim, Andrzejem Kwileckim), prezentowano niezależne publikacje. W nr. 8. zamieszczono materiały dot. poznańskiego Czerwca ’56, nr 9. poświęcono I WZD Regionu Wielkopolska.

Po 13 XII 1981 zostali internowani: J.K. Adamkiewicz, P. Czartołomny, L. Dymarski, M. Dźwiniel, G. Gauden, E. Grześkowiak, E. Szadkowska, W. Wołyński.

 

Przemysław Zwiernik

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry