Hasła rzeczowe

Solidarność Wojenna

„Solidarność Wojenna”, pismo wydawane w 1982 przez Bełchatowską Oficynę Wydawniczą zorganizowaną przez członków Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Ukazało się 7 n-rów, obj. 2 s., format A4, druk na powielaczu, nakł. 100–200 egz. Sygnowane: „Redaguje NSZZ «Solidarność» w Bełchatowie”. W redakcji m.in.: Ryszard Wyczachowski, Andrzej Krasuski (autorzy), Jacek Niewieczerzał (oprac. graf.); druk nadzorował Antoni Augustyniak; współpracownicy: Józef Pólkowski, Henryk Komoński; zaopatrzeniem zajmował się Jan Dzido; sieć kolportażu zorganizował Zbigniew Matyśkiewicz. Kolportowane w Bełchatowie i woj. piotrkowskim. Publikowano apele do społeczeństwa, informacje i relacje z kraju. 17 IV 1982 nastąpiły aresztowania grupy działaczy zw. z BOW, rozpracowywanych w ramach SOR krypt. Biuletyn i Drukarze (1982). 3 VIII przed Sądem Wojewódzkim w Piotrkowie Trybunalskim stanęło 13 osób oskarżonych o kolportaż pisma. Na 3 lata pozbawienia wolności skazani zostali Zbigniew Matyśkiewicz, R. Wyczachowski i A. Krasuski; osadzeni w ZK w Hrubieszowie. W III 1983 SN zawiesił wykonanie kary A. Augustyniakowi, Ryszardowi Brzuzemu, H. Komońskiemu, Januszowi Słowińskiemu, Ryszardowi Klonowskiemu i J. Dzido. Wobec Jana Skrobisza, Zbigniewa Wróblewskiego, Mieczysława Czyża, Krzysztofa Gajderowicza, J. Niewieczerzała postępowanie umorzono.

Milena Przybysz

Bełchatów, Region Ziemia Piotrkowska

Opcje strony

do góry