Hasła rzeczowe

Solidarność Ziemi Puławskiej

"Solidarność Ziemi Puławskiej", podtytuł „Wydanie wojenne”, kontynuacja „Biuletynu Informacyjnego NSZZ «Solidarność» Ziemia Puławska” sprzed 13 XII 1981. Pismo wydawane wiosna 1982 – XII 1983. Tytuł ulegał modyfikacjom, przeważnie przypadkowo na etapie przepisywania na matryce (np. nr 6, niedatowany [z X 1982], ukazał się jako „Solidarność Ziemi Puławskiej. Biuletyn Informacyjny”, następny [z 23 X 1982] jako „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» O[ddział] Ziemi Puławskiej. Wydanie wojenne Nr 7”).

Ukazało się 26 nr. (ostatni 31 XII 1982) i w 1983 kilka wydań nienumerowanych (ostatni prawdopodobnie 2 XII 1983) o obj. 2-6 s. (nr 12 z 12 VI 1983 14 s.) w formacie A4, drukowanych na powielaczu białkowym w nakładzie 450 egz.

W składzie zespołu: Grzegorz Wołczyk (1982), Zdzisław Wiśniewski (1983). Druk w różnych okresach: Ryszard Brzeziński, Zbigniew Lipa, Andrzej Szczygieł, Zdzisław Wiśniewski, Henryk Witczak i inni, w

mieszkaniach: R. Brzezińskiego przy ul. Niemcewicza, H. Witczaka przy ul. Wojska Polskiego.

W 1982 publikowano krótkie informacje o wydarzeniach bieżących (np. o represjach), dokumenty władz podziemnej „S”, przedruki, w 1983 więcej miejsca poświęcono na publicystykę (m.in. w nr. z 12 VI 1983 tekst Macieja Poleskiego (Czesława Bieleckiego) ''Program i organizacja'').

W XII 1983 pismo przestało się ukazywać z powodu licznych aresztowań w środowisku podziemia w Puławach.

Ten sam zespół obsługujący druk wydawał „Biuletyn Informacyjny”, pismo Tymczasowej KZ w Zakładach Azotowych w Puławach.

 

Marcin Dąbrowski

Puławy, Region Środkowo-Wschodni

Opcje strony

do góry