Hasła rzeczowe

Społeczna Komisja Zdrowia

Społeczna Komisja Zdrowia, niezależna ogólnopolska instytucja; od 1982 istniała jako Zespół ds. Zdrowia, jako SKZ formalnie od 18 II 1984 w środowisku lekarskim i naukowym wywodzącym się z „S”.

Od 1982/1983 ze Społecznym Komitetem Nauki, Komitetem Kultury Niezależnej i Zespołem Oświaty Niezależnej wchodziła w skład OKN (Oświata, Kultura, Nauka), nazywanego też OKNZ.

Celem SKZ była kontynuacja działań podjętych przez środowisko pracowników służby zdrowia w latach 1980–1981. Na czele Zofia Kuratowska, członkowie m.in.: Barbara Dąbrowska, Zbigniew M. Chłap, Tadeusz Chruściel, Maria Kopeć, Joanna Penson, Joanna Staręga-Piasek. Jedną z najważniejszych współpracowniczek organizujących stałe spotkania przedstawicieli „S” Akademii Medycznych z gł. ośr. akademickich (Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Szczecina, Poznania) była Anna Tymowska-Umińska.

1984–1989 SKZ wydała 21 nr. „Zeszytów Niezależnej Myśli Lekarskiej” (redaktor nacz. Z. Kuratowska).

SKZ opracowała raport nt. stanu zdrowia społeczeństwa polskiego, wspierała prace badawcze i publikacje prac medycznych, organizowała wyjazdy na stypendia naukowe za granicą. 1984 planowała stworzyć we współpracy z Kościołem Niezależny Fundusz Zdrowia wspierający szkolenie zawodowe lekarzy w Polsce i za granicą. Współpraca z organizacją Lekarze bez Granic, uczelniami medycznymi i placówkami zdrowia na Zachodzie, m.in. organizacja pomocy medycznej i finansowej dla środowiska lekarskiego w Polsce. Działała na rzecz ochrony środowiska; jej członkowie brali udział w opracowaniu raportu nt. zagrożeń spowodowanych awarią elektrowni atomowej w Czarnobylu i w wydawaniu we Wrocławiu biuletynu ekologicznego „Zagrożenie”.

Z. Kuratowska i Z. Chłap brali udział w obradach Okrągłego Stołu, w podzespole ds. zdrowia.

 

Marek Kunicki-Goldfinger

Region Polska

Opcje strony

do góry