Hasła rzeczowe

Społeczeństwu do Przemyślenia

„Społeczeństwu do Przemyślenia”, pismo wychodzące w Kaliszu, wydawane 20 I 1982 – IX 1982. Wydawanie rozpoczęto od n-ru 2 (nie było n-ru 1, fałszywa numeracja miała wprowadzić w błąd SB), obj. 1 s., format A4 (nr l), od n-ru 11 (z IV 1982) obj. 2 s., druk techniką sitodruku; tygodnik, dwutygodnik, miesięcznik, wychodziło nieregularnie. Pocz. winieta była bardzo skromna, składała się z tytułu i daty. Pierwsze 2 n-ry drukowane w mieszkaniu Marka Aleksandrzaka przy ul. Górnośląskiej w Kaliszu, gdzie mieściła się pocz. redakcja; druk: M. Aleksandrzak, Jarosław Wilner, Andrzej Furmaga; za teksty i redakcję odpowiedzialny Andrzej Wojkowski. Po jego aresztowaniu (10 II 1982) redakcję przejął Bogdan Lisowski, m.in. z Markiem Wiśniewskim (Państwowy Ośrodek Maszynowy), Sławomirem Wichlińskim i Teresą Wojkowską (żoną Andrzeja), która wspólnie z Teresą Fursewicz przygotowała do druku nr 4, który został wydrukowany w domu Fursewicz na Zagorzynku, przy ul. Smerkowej w Kaliszu. Nast. n-ry drukowane na Majkowie w domu Longiny Konopińskiej (Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego Polo) we współpracy z m.in. Wojciechem Przybylskim i Waldemarem Wawrzyniakiem (ZPD Polo), kolejne w drukarni podziemnej Edwarda Grzelińskiego (Zakłady Przemysłu Jedwabniczego Wistil) przy ul. Zygmunta Miłkowskiego na Tyńcu, nast. w szpitalu przy ul. Toruńskiej oraz przy ul. Poznańskiej przez Andrzeja Kulkę i Fabiana Kubiaka (Kombinat Budowlany). Autorzy m.in.: Maria Jaśkiewicz, Czesław Kurzajewski, B. Lisowski, A. Wojkowski, Arkadiusz Fabjanowski, Andrzej Węgrzyn i jego żona Małgorzta Węgrzyn oraz Jerzy Wyrzykowski.

Czasopismo kolportowane gł. w zakładach: Fabryka Wyrobów Runowych Runotex (m.in. Stanisław Kucharski, Andrzej Orczykowski), w ZPD Polo (m.in. Andrzej Furmaga i Maria Jaśkiewicz), ZPJ Wistil (Karol Chojak, Zofia Dąbrowska, Krystyna Dyczkowska, Edward Grzeliński, Wacław Kubiasiak, Zygmunt Nowak, Barbara Ramiszewska, Jarosław Wojtczak, w którego domu w Pawłówku również drukowano i A. Fabjanowski, który poza kolportażem zajmował się organizacją sprzętu drukarskiego). W ZPJ Wistil, gdzie A. Fabjanowski był przew. KZ, na oddziale drukarskim przygotowywano ramki z sitem; zakład był także punktem przerzutowym materiałów podziemnej „S” do pobliskich zakładów: MPK, Kaliskich Zakładów Garbarskich Kalskór, ZPD Kalpo, Fabryki Fortepianów Calisia, Zakładów Gazowniczych oraz Spółdzielni Pracy Przełom. W kolportażu brali udział ponadto: Józef Dzbanyszek (WSK PZL Kalisz), Mirosława Mencel (Naczelna Organizacja Techniczna w Kaliszu). Matryce przygotowywali m.in. Barbara Owczarek z Kombinatu Budowlanego, M. Mencel oraz A. Wojkowski z Fabryki Części do Maszyn Włókienniczych i Odlewni Metali Kalimet w Kaliszu. Redakcja mieściła się pocz. w mieszkaniu M. Aleksandrzaka, a późn. w mieszkaniu Bogdana Lisowskiego przy ul. Serbinowskiej w Kaliszu.

Pocz. pismo informowało o sytuacji w kraju, nast. od III, od kiedy „S” kaliska i redakcja zdobywały więcej informacji pismo zamieszczało gł. wiadomości z regionu dot. aresztowań, internowań, wyroków sądowych w procesach o. Stefana Dzierżka, Wojciecha Kościelniaka, Andrzeja Węgrzyna oraz strajków.

Od 20 I 1982 rozpracowywano kolportaż pisma przez Wydz. V KW MO w Kaliszu w ramach SOR krypt. Grupa; od 21 I 1982 w ramach SOR krypt. Światło (dot. druku i kolportażu ulotek).

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Kalisz

Opcje strony

do góry