Hasła rzeczowe

Społeczeństwu do Przemyślenia

"Społeczeństwu do Przemyślenia", pismo wychodzące w Kaliszu I-IX 1982, jeden z najważniejszych periodyków tego okresu.

Ukazało się 19 nr. o obj. 1 s., od nr. 11 z IV 1982 2 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu; wychodziło nieregularnie. Od IV 1982 w winiecie pojawiły się informacje dotyczące wydawcy i miejsca druku. Pod tytułem napis: ''Redaguje Tymczasowy Komitet Koordynacyjny „Solidarność” Regionu Wielkopolska Południowa''.

Z pismem związani byli m.in.: Marek Aleksandrzak, Arkadiusz Fabjanowski, Andrzej Furmaga, Bogdan Lisowski, Małgorzata Węgrzyn, Jarosław Wilner, Andrzej Wojkowski.

Początkowo pismo miało charakter ogólny, opisywało sytuację w kraju i piętnowało działalność władz PRL, od III 1982 zamieszczano głównie wiadomości z regionu dotyczące aresztowań, internowań, wyroków sądów oraz strajków.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Kalisz

Opcje strony

do góry