Hasła rzeczowe

Spojrzenie na...

"Spojrzenie na...", pismo wydawane w Warszawie VI 1982 – V 1983 przez organizację Vis (Victoria i Solidarność), zainicjowane przez Wiesława Góreckiego, pracownika Zakładów Wytwórczych Urządzeń Telekomunikacyjnych.

Ukazało się 20 nr. (nr 19 pt. „Spojrzenie”) o obj. 4 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu; wychodziło nieregularnie. W XII 1982 ukazało się wydanie specjalne o obj. 2 s. z tekstem ''Wojna zwana pokojem'' dot. ustawy o szczególnej regulacji prawnej w okresie zawieszenia stanu wojennego.

W składzie redakcji: Zbigniew Linde (redaktor naczelny), Wiktor Ilkiewicz (druk).

Publikowano bieżące informacje, oświadczenia i teksty publicystyczne.

Pismo przestało się ukazywać z powodu rozbicia organizacji Vis.

Jan Olaszek

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry