Hasła rzeczowe

Spojrzenie na...

„Spojrzenie Na…” (VIS), pismo informacyjne wydawane w Warszawie 1982–1983 przez strukturę podziemną „S” Vis, ukazało się 20 nr., format A4+, nakł. 500–2000 egz., za wydawanie pisma odpowiedzialny Michał Gruszczyński, druk na kserografie umieszczonym w jednej z podwarszawskich miejscowości. W redakcji w różnym okresie: Krzysztof Laskowski, Jerzy Wocial, M. Gruszczyński; współpraca Maciej Jankowski (wyznaczony do kontaktów z TKK). Autorskie teksty publicystyczne, m.in. Ryszarda Bugaja, Marka Edelmana. Pismo podejmowało tematykę bieżącą, informowało o represjach, strajkach, w sposób ukryty przekazywało informacje dla komórek zakładowych, zamieszczano w nim także analizy dot. planów „S” na czas po stanie wojennym. Kolportaż gł. w Warszawie, Płocku, sporadycznie w Radomiu.

 

Tadeusz Ruzikowski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry