Hasła rzeczowe

Spod Lady

"Spod Lady", pismo „S” Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego w Zielonej Górze, wydawane od 1 VII 1981 przez ZR „S” w Zielonej Górze.

Ukazały się co najmniej 3 nr., drukowane techniką offsetową w nakładzie 2050 egz., redagowane przez Prezydium KZ „S” przy WPHW w Zielonej Górze.

Autorem większości tekstów był Włodzimierz Przybyłko.

Biuletyn poświęcony był sprawom „S” ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w przedsiębiorstwach handlowych. W nr. 2 ukazał się np. krótki artykuł zatytułowany ''Czym dysponujemy?'', który zawierał informacje na temat „S” w WPHW, obejmującym zakłady w 12 miejscowościach woj. zielonogórskiego. W nr. 3 przedrukowano ''List otwarty'' Jerzego Grenia do sekretarza KC PZPR Jerzego Łukaszewicza w sprawie wyjaśnienia zbrodni popełnianych przez władze komunistyczne na Polakach po 1945.

Elżbieta Wojcieszyk

Region Zielona Góra, Zielona Góra

Opcje strony

do góry