Hasła rzeczowe

Strajk okupacyjny w Urzędzie Wojewódzkim w Suwałkach 10-12 X 1981

"Strajk okupacyjny w Urzędzie Wojewódzkim w Suwałkach 10-12 X 1981", strajk okupacyjny pomieszczeń Wydziału Handlu UW w Suwałkach zorganizowany przez KZ NSZZ „Solidarność” przy Wytwórni Podkładów Strunobetonowych „Kolbet”, poparty i kierowany przez ZR „S” Pojezierze. Bezpośrednią przyczyną strajku było złe zaopatrzenie sklepów mięsnych w Suwałkach. Działacze KZ „S” przy „Kolbecie” udali się do UW z interwencją w tej sprawie. Było piątkowe popołudnie, urzędnicy zlekceważyli działaczy i rozeszli się do domów. Kilkunastu działaczy, z wiceprzewodniczącym ZR Jarosławem Słabińskim postanowiło pozostać w budynku i podjąć strajk okupacyjny w celu wymuszenia poprawy zaopatrzenia województwa. Strajk został zaakceptowany i poparty przez ZR „S” Pojezierze oraz WKZ NSZZ RI „S” w Suwałkach. ZR „S” Pojezierze ogłosił gotowość strajkową w województwie i zażądał rozmów na szczeblu ministerialnym. WKZ NSZZ RI „S” również ogłosił gotowość strajkową, zorganizował dostawę żywności dla strajkujących, a 11 X ogłosił zerwanie umowy kontrakcyjnej na skup żywca. Za pośrednictwem Episkopatu Polski 12 X w Warszawie zorganizowano spotkanie przedstawicieli ZR „S” Pojezierze z wojewodą suwalskim i wicepremierem Józefem Obodowskim. Warunkiem przystąpienia do rozmów było przerwanie strajku, na co ZR wyraził zgodę i nakazał strajkującym opuścić pomieszczenia UW. Zostało to odebrane w regionie jako porażka „S” i stało się pretekstem do późniejszego ataku na przewodniczącego ZR Lecha Biegalskiego. Podpisana ugoda gwarantowała m.in. zwiększenie dostaw artykułów żywnościowych spoza woj. suwalskiego oraz przekazanie części produktów żywnościowych produkowanych na terenie województwa na rynek wewnętrzny. Związkowcy uzyskali także kilkanaście legitymacji upoważniających do kontroli rynku żywnościowego na terenie województwa.

 

Marcin Zwolski

Region Pojezierze, Suwałki

Opcje strony

do góry