Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14545,Strajk-w-Gorzowskim-Przedsiebiorstwie-Budownictwa-Inzynieryjnego-15-XII-1981.html
24.05.2024, 15:31

Strajk w Gorzowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Inżynieryjnego 15 XII 1981

"Strajk w Gorzowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Inżynieryjnego 15 XII 1981". 15 XII 1981 rano pracownicy Gorzowskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynieryjnego, oraz pracujący w tym samym obiekcie pracownicy Gorzowskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego zebrali się w stołówce zakładowej, aby rozważyć możliwość zorganizowania strajku okupacyjnego. Przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „S” był prawnik Andrzej Lipiński. Zebrani postanowili przekształcić KZ w Komitet Strajkowy i przystąpić do strajku zgodnie z zaleceniami Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Przewodniczącym KS został A. Lipiński, który poinformował dyrekcję o podjętych decyzjach. KS sformułował postulaty strajkowe, zorganizował służby wartownicze oraz aprowizację dla protestujących pracowników. Do strajku przystąpiło około 150 osób. 16 XII – po pacyfikacji Zakładów Mechanicznych „Gorzów” – c zęść załogi zdecydowała się na przerwanie strajku, natomiast ok. 50 osób razem z Andrzejem Lipińskim przeniosło się do Zakładów Włókien Chemicznych „Chemitex-Stilon”, gdzie strajk jeszcze trwał.

Andrzej Lipiński został aresztowany postanowieniem z 27 I 1982, osadzony w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu i po procesie prowadzonym w trybie doraźnym przez Sąd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. skazany na 3 lata pozbawienia wolności i dwa lata pozbawienia praw publicznych.

 

Grażyna Pytlak

Opcje strony