Hasła rzeczowe

Studencki Komitet Obrony Jasnej Góry

Studencki Komitet Obrony Jasnej Góry, zinstytucjonalizowana forma protestu przeciwko rozpoczęciu budowy trasy szybkiego ruchu wokół Jasnej Góry. Komitet powołano 18 I 1980 w Lublinie, wydane wówczas „Oświadczenie” podpisali studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: Adam Cichocki, Bogdan Giermek, Tomasz Mickiewicz, Krzysztof Prokop, Krzysztof Protz, Marek Sowa, Witold Starnawski i Piotr Tomczak (w większości uczestnicy ROPCiO); rzeczniczką komitetu była Agnieszka Lekka (studentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej); inicjatywie patronował o. Ludwik Wiśniewski OP. W Lublinie w proteście wzięli udział uczestnicy duszpasterstwa akademickiego o. L. Wiśniewskiego oraz osoby związane z opozycją.

W dokumencie komitetu „Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam” pisano o potrzebie zaangażowania całego Kościoła w obronę klasztoru na Jasnej Górze oraz wsparcia dla Episkopatu. Formą nacisku na władze były listy kierowane do przewodniczącego Rady Państwa. W kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Zwycięskiej w Lublinie (rektor ks. Mieczysław Brzozowski) odprawiano msze św. w intencji wstrzymania prac budowlanych; 26 I 1980 z kościoła oo. dominikanów w Lublinie w tej intencji wyruszyła pielgrzymka na Jasną Górę. 31 I 1980 Komitet wystosował pismo do prezydenta Lublina, protestując przeciwko szykanom MO i SB wobec swoich współpracowników. W IV 1980 m.in. dzięki staraniom Kościoła prace budowlane wstrzymano.

Małgorzata Choma-Jusińska

Opcje strony

do góry