Hasła rzeczowe

Suplement

Suplement, niezależne wydawnictwo założone w Szczecinie przez Wiesława Parchimowicza, działające przy współpracy z Andrzejem Kotulą i Franciszkiem Łuczko. Istniało od wiosny do XII 1981. Korzystało z 4 drukarń offsetowych. Za druk i stronę graficzną okładek odpowiedzialny był Wiesław Parchimowicz. Kolportażem poza Szczecinem zajmował się A. Kotula. Wydawane książki historyczne były konsultowane z nauczycielem historii Franciszkiem Łuczko. Wydawano gł. analizy społ.-polit. i prace historyczne. Nakł. wydawnictwa ukazały się: Tadeusz Piszczkowski, Między Lizboną, a Londynem; Marian Kukiel Generał Sikorski; Piotr Zaremba, Historia 20-lecia Międzywojennego (2 t.); Stefan Kisielewski, Ludzie w akwarium, Józef Czapski, Na nieludzkiej ziemi; J. Dębski Pokój Ryski; Marian Kukiel, Dzieje Polski porozbiorowej (2 t.). Za duży sukces uważa się wydanie tuż przed ogłoszeniem stanu wojennego Armii Podziemnej Tadeusza Bora-Komorowskiego, która odznaczała się profesjonalnym poziomem druku. Łącznie wydano 10 woluminów. Minimalne nakł. wynosiły 3 tys. egz. 13 XII 1981 internowano W. Parchimowicza, wydawnictwo uległo likwidacji, a nast. jego kontynuacją było wydawnictwo Errata.

Hubert Szreder

Region Pomorze Zachodnie, Szczecin

Opcje strony

do góry