Hasła rzeczowe

SW Lublin

"SW Lublin", podtytuł „Pismo organizacji Solidarność Walcząca Ziemi Lubelskiej”, wydawane w Lublinie przez Agencję Informacyjną Solidarności Walczącej 31 III 1983 – VI 1987.

Ukazały się 52 nr. o obj. 4-32 s. w formacie A4, drukowane na powielaczu w nakładzie 1-1,5 tys. egz. i w formacie A5 i A6, drukowane techniką sitodruku w nakładzie 2-5 tys. egz. (od II 1985); wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Krzysztof Duszkiewicz (od wiosny 1986 gł. autor, ps. y, igrek, i oprac. graf.), Weronika Falicka (później Jezior), Andrzej Patyra (założyciele); po wyjeździe z Polski K. Duszkiewicza (w IV 1987) ostatnie 2 nr. (V-VI 1987) redagował A. Patyra. Matryce białkowe wpisywane w mieszkaniu Jerzego Falickiego (ojca W. Falickiej) w Lublinie; przygotowanie do druku (składopis, wykonanie negatywów i diapozytywów, przygotowanie emulsji światłoczułej): K. Duszkiewicz w mieszkaniu Jana Wójtowicza w Lublinie-Ponikwodzie; druk: K. Duszkiewicz i Andrzej Patyra (we współpracy z W. Falicką), od połowy 1986 zlecany ekipom z Ruchu Młodzieży Niezależnej Świt, przeszkolonym przez K. Duszkiewicza, nadzorującego druk i prowadzącego obróbkę introligatorską (z żoną Krystyną Duszkiewicz). Od połowy 1985 główne miejsce druku: mieszkanie Piotra Zosiuka w Lublinie (wynajmowane w tym celu).

Zamieszczano dokumenty i teksty programowe, sygnowane przez Radę SW Lublin, bieżące informacje, przedruki z podziemnych pism i innych wydawnictw, informacje o represjach, polemiki, komentarze, teksty publicystyczne dotyczące myśli politycznej.

Organizator kolportażu 80% nakładu: K. Duszkiewicz. Rozprowadzano głównie na Lubelszczyźnie, wykorzystując kontakty z RMN Świt, FIS, LDPN.

7 XII 1983 aresztowano A. Patyrę; osadzony w AŚ i w IV 1984 zwolniony ze względu na stan zdrowia. 23 V 1984 aresztowano K. Duszkiewicza; osadzony w AŚ Lublin i zwolniony 25 VII 1984 na mocy amnestii.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry