Hasła rzeczowe

Swojak

"Swojak", pismo satyryczne założone przez Stanisława Józefa Śniega, wydawane w 1988 w Lubinie przez Agencję Wydawniczą Solidarności Walczącej.

Ukazało się 5 nr. o obj. 24 s. w formacie A6, drukowanych techniką sitodruku w nakładzie ok. 500 egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Stanisław Józef Śnieg (autor  wierszy i fraszek) i Franciszek Józef Kamiński (pomysłodawca winiety, autor tekstów prozatorskich, redaktor i drukarz); projekt winiety wykonał Edward Wóltański; kolportaż m.in.: Mirosława Rządzka, Jan Śnieg i Kazimierz Urban.

Publikowano wiersze, fraszki, aforyzmy, komentarze satyryczne odnoszące się do życia codziennego, sytuacji politycznej, gospodarczej w Polsce i na świecie.

Kolportowano m.in. w Głogowie, Lubinie, Nowej Soli, Zielonej Górze i w zakładach KGHM.

 

Łukasz Sołtysik

Lubin, Region Dolny Śląsk

Opcje strony

do góry