Hasła rzeczowe

Sygnał

„Sygnał”, podtytuł: „Niezależne pismo studenckie”, wydawane przez SKS w Krakowie V 1978–XI 1979. Ukazało się 9 nr. (1978: 0–5, 1979: 6–8), format A5 i A4 (od nr. 4), drukowanych na powielaczu przez Krakowską Oficynę Studentów, w nakł. 1500 egz.; wychodziło nieregularnie. W redakcji: Danuta Sotwin i Tadeusz Kensy; od nr. 5 (z XII 1978): Grzegorz Małkiewicz, Jerzy Pawełczyk, Jan Polkowski i Bronisław Wildstein. Traktowało o problemach życia studenckiego, informowano o represjach, zajęciach samokształceniowych TKN i duszpasterstw, zamieszczano materiały instruktażowe, np. jak zachowywać się podczas przesłuchań. Po zmianie redakcji bardziej publicystyczny charakter, oprócz bieżących informacji relacje z procesów sądowych i rozpraw przed kolegiami ds. wykroczeń, analizy działalności ruchów studenckich, opozycyjnych oraz funkcjonowania samorządów studenckich. Ostatni nr został prawie w całości przechwycony przez SB.

 

Paweł Goleń, Cecylia Kuta

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry