Hasła rzeczowe

Sygnały Wojenne

"Sygnały Wojenne", pismo wydawane przez działaczy „S” w Regionie Śląsk Opolski 17 I 1982 – IV 1984 (tytuł nawiązywał do biuletynu związkowego wydawanego początkowo 1981 – XII 1981 „Sygnały”), podtytuły: „Tygodnik Regionu Śląska Opolskiego”, „Serwis informacyjny NSZZ «Solidarność» Regionu Śląska Opolskiego” (od nr. 7 z 1982), „Pismo szeregowych członków NSZZ «Solidarność» Regionu Śląska Opolskiego” (nr 33 z 1983); nr 1 z 15 XII 1981 nie ukazał się ze względu na brak możliwości poligraficznych, dla zmylenia SB wydano jako pierwszy nr 5.

Ukazały się 43 nr. o obj. 2 s. w formacie A4, drukowane na powielaczu w nakładzie 500-7 tys. egz.; nr 1 wydrukował na ramce Jan Całka; wychodziło nieregularnie.

W składzie zespołu: Stanisław Jałowiecki, J. Całka, Kazimierz Duda, Stanisław Oleksy, Ryszard Myga (nr. 6-8), Marian Wałowski, Zdzisław Praski, Marek Hoffman, Wiesław Moliński; druk m.in. w mieszkaniach Ireny Koczwary i Bogumiły Sitek. Materiały (papier, matryce) dostarczali Bronisław Palik i Krzysztof Wójcik.

Informowano o losie internowanych; zamieszczano odezwy i apele do mieszkańców, np. o gaszenie świateł w ustalonych terminach, ignorowanie oficjalnych związków zawodowych. Kolportowano w zakładach pracy, pociągach PKP, autobusach komunikacji miejskiej i PKS.

Wiele osób ze środowiska zajmującego się drukiem i kolportażem „Sygnałów Wojennych” zostało aresztowanych lub internowanych w IV i V 1982. Część z nich była później sądzona w tzw. procesie opolskiej dwudziestki: 21 I 1983 wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego skazani zostali na 5-10 mies. więzienia, wszyscy wyszli na wolność na 2. dzień po procesie. Aresztowania nie rozbiły zespołu pisma, które ukazywało się nadal do IV 1984 (druk odbywał się m.in. w Otmuchowie).

 

Zbigniew Bereszyński

Region Śląsk Opolski, Opole

Opcje strony

do góry