Hasła rzeczowe

Sygnały

„Sygnały”, pismo informacyjne „S”, wydawane 1980–12 XII 1981 przez MKZ w Opolu, nast. od VII 1981 przez ZR Śląska Opolskiego. Pocz. ukazywało się jako „Wiadomości Dnia”, pismo Ośrodka Badań Społecznych i Biura Informacyjnego „S” w Warszawie, II 1981 pt. „Z Chwili” z podtytułem: „Informator codzienny MKZ” (zachował się nr 5/37 z 17 II 1981), nast. (jeszcze II 1981) jako „Sygnały” (najpóźniej od nr. 7/39 z 19 II 1981).

„Wiadomości Dnia” wydano w formacie A4. Później pismo ukazywało się w formacie A5 (do XI 1981), nast. A4, druk na offsecie, w nakł. ok. 2 tys. (do poł. III 1981) – 10 tys. egz. (w II poł. XI 1981); pocz. wychodziło codziennie, po przejęciu od IV 1981 pisma przez redakcję „Solidarności Opolszczyzny” co 2–3 dni.

W redakcji w poł. II 1981: Tadeusz Kasprowicz i Krzysztof Oleszko (wg stopki redakcyjnej w nr. 3/35 z 13 II 1981); nr 4/36 „Wiadomości Dnia” z 14 II 1981: Edward Bielak, Teresa Łukaszewicz i Jerzy Ciesielski (z Biura Informacyjnego MKZ w Opolu); nr 5/37 „Z Chwili” z 17 II 1981: Zygmunt Geleta, E. Bielak i Joanna Baliś (Dział Kolportażu i Informacji MKZ w Opolu); od II do poł. IV 1981: Z. Geleta, E. Bielak i J. Baliś, Andrzej Laskowski, Edward Fułat, Janusz Wójcik, Anna Adamczyk, Józef Mateuszczyk, T. Kasprowicz, Krzysztof Stachowski i Janina Krynicka; od nr. 41/70 z 14 IV 1981: Antoni Klusik (sekretarz redakcji), K. Oleszko, K. Stachowski i J. Krynicka z zespołu redakcyjnego „Solidarności Opolszczyzny”. Ostatni zespół redakcyjny „Sygnałów” pokrywał się w praktyce z zespołem redakcyjnym biuletynu „Prawda”.

Zamieszczano bieżące informacje oraz teksty publicystyczne (przeważnie krótkie). Nie brakowało jednak również publikowanych okazjonalnie tekstów o tematyce historycznej, poświęconych m.in odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 oraz 150. rocznicy wybuchu powstania listopadowego.

Ostatniego nr. „Sygnałów” nie zdążono rozkolportować i większość egz. przejęła SB w siedzibie ZR. Po 13 XII 1981 internowano redaktorów i współpracowników „Sygnałów”: K. Stachowskiego, T. Kasprowicza, A. Klusika, Zbigniewa Szatyńskiego (ps. Kajetan A. Tao Szatański) i Zbigniewa Bereszyńskiego. Do tradycji „Sygnałów” nawiązało pismo „Sygnały Wojenne”, 1982–1983 wydawane w warunkach konspiracyjnych w Opolu, nast. w Otmuchowie.

Zbigniew Bereszyński

Opole, Region Śląsk Opolski

Opcje strony

do góry