Hasła rzeczowe

Szaniec. Pismo Polityczne Młodzieży (Lublin)

„Szaniec. Pismo Polityczne Młodzieży”/„Szaniec. Niezależny Miesięcznik Miesięcznik "Miesięcznik", podtytuł: „Opinie, Komentarze, Analizy”, niezależne pismo NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni, wydawane V 1982 – III 1985 w Lublinie. Informacyjno-Kulturalny dla Młodzieży”. Motto pod winietą: „Lecz zaklinam: niech żywi nie tracą nadziei i przed narodem niosą oświaty kaganiec, a kiedy trzeba – na śmierć idą po kolei jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec” (Juliusz Słowacki).

Pismo wydawane nieregularnie IX 1980–V 1981 w Lublinie, ukazały się 4 nr., druk na powielaczu białkowym, nakł. 400–500 egz. W redakcji: Mariusz Badyński, Paweł Baranowski, Grzegorz Wysok, Paweł Zaborowski, Zygmunt Marek Miszczak (od nr. 3 z 1981). Artykuły o tematyce politycznej, historycznej (nr 2 poświęcony odzyskaniu niepodległości przez Polskę 1918) oraz bieżące informacje nt. działalności opozycji (gł. KPN); również poezja Czesława Miłosza oraz M. Badyńskiego. Wokół pisma powstał młodzieżowy Ruch Szańca.

Małgorzata Choma-Jusińska

Opcje strony

do góry