Hasła rzeczowe

Szaniec. Biuletyn informacyjny Krajowej Rady Koła Kombatantów NSZZ „Solidarność”

"Szaniec", podtytuł „Biuletyn informacyjny Krajowej Rady Koła Kombatantów NSZZ «Solidarność»”, z dopiskiem „do użytku wewnętrznego KK [Koła Kombatantów]”, pismo Krajowej Rady Koła Kombatantów o charakterze apolitycznym, wydawane 26 IV – 25 X 1981 w Gdańsku. Ze względu na skojarzenia z NSZ-owskim okupacyjnym pismem od nr. 4 nazwę zmieniono na „Kombatant-Szaniec”.

Ukazało się ok. 7 nr. o obj. 8-16 s. w formacie A5, drukowanych na offsecie.

W składzie redakcji: Piotr Krystian Równia, od 5-6 nr. z VIII 1981 Piotr Domaradzki, Mieczysław Filipczak, Zbigniew Adam Mazur i Henryk Sobolewski (autorzy, członkowie władz Koła Kombatantów). Adres redakcji: siedziba „S”, ul. Grunwaldzka 103/33.

Zamieszczano teksty na temat Józefa Piłsudskiego, Władysława Sikorskiego, walk o Wilno, bieżące komentarze, informacje o uroczystościach, m.in. o poświęceniu ogólnopolskiego sztandaru Koła Kombatantów 14 VIII.

 

Wojciech Turek

Opcje strony

do góry