Hasła rzeczowe

Szaniec Wielkopolski

"Szaniec Wielkopolski", podtytuł: „Pismo Komisji Koordynacyjnej NSZZ «Solidarność» Region Wielkopolska”, wydawane 1982-1985; w 1984 również podtytuły: „Pismo NSZZ «Solidarność»” i „NSZZ «Solidarność»”; motto: ''Żyjąc pogłębiasz deficyt PRL''.

Ukazały się 62 nr. (w ostatnich miesiącach istnienia pisma wydawano dwukrotnie te same nr.: nr 59/60 z XI 1984, 60, 61, 62 z XII 1984 i 61 ze I 1985) o obj. 1-8 s. w formacie A4 i A5, początkowo w formie maszynopisu, następnie powielane na ramce i techniką kserograficzna w nakładzie 150-2000 egz.

Publikowano bieżące informacje oraz komentarze i artykuły problemowe, także oświadczenia podziemnych struktur „S”. Zamieszczano materiały dotyczące ówczesnych wydarzeń politycznych i sytuacji gospodarczej, działalności podziemnej „S”, niezależnych obchodów rocznicowych (m.in. Poznańskiego Czerwca 1956, 31 Sierpnia 1980), bojkotu nowych związków zawodowych lub sytuacji w zakładach pracy, także polemiki z oficjalnymi publikacjami prasowymi i programami TV. W 1984 propagowano bojkot wyborów do rad narodowych, pisano o przygotowywanych procesach politycznych, a w nr. z XI-XII 1984 większość artykułów poświęcono zamordowanemu ks. Jerzemu Popiełuszce.

Kolportowano głównie w poznańskich zakładach pracy, m.in. w Kombinacie Budowlanym Poznań-Północ, HCP, ZNTK, Zjednoczonych Zakładach Gospodarczych, Przedsiębiorstwie Budownictwa Lekkiego, oraz w Środzie Wlkp. i Gnieźnie.

Powodem zaprzestania wydawania „Szańca Wielkopolskiego” był kryzys wewnętrzny w zespole redakcyjnym. W jego wyniku część osób zaczęła od I 1985 wydawać nowy periodyk zatytułowany „Wolność...”.

Przemysław Zwiernik

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry