Hasła rzeczowe

Szaniec Wielkopolski

„Szaniec Wielkopolski”, „Pismo Komisji Koordynacyjnej Regionu Wielkopolska NSZZ »Solidarność«”, 1984 podtytuły: „Pismo NSZZ »Solidarność«” i „NSZZ »Solidarność«”; na winiecie motto: „Żyjąc pogłębiasz deficyt PRL”. 1982–1985 ukazały się 62 nr. (w ostatnich mies. istnienia pisma wydawano dwukrotnie te same: nr 59/60 z XI 1984, nr 60, 61, 62 z XII 1984 i 61 ze I 1985); obj. 1–8 s.; format A4, A5, przepisywane na maszynie do pisania, druk na ramce, powielane na kserografie; nakł. ok. 150–2000 egz.; 1984 redakcja rozpowszechniła „Ankietę” z pytaniami dot. m.in. czytelnictwa prasy podziemnej; nazwą pisma sygnowano ulotki i kalendarz na 1985. W reakcji w różnych okresach: Mirosław Rakowski, Jerzy Okoniewski, Zbigniew Mojżykiewicz, Ryszard Bilitz, Zofia Nienacka, Czesław Derda, Stefan Szefer, Adam Góral, Tadeusz Włodarek i Przemysław Janasik.

Publikowano aktualne informacje i oświadczenia podziemnych struktur „S”, komentarze, art. problemowe gł. dot. ówczesnych wydarzeń politycznych i sytuacji gospodarczej, działalności podziemnej „S”, niezależnych obchodów rocznicowych (m.in. VI 1956, 31 VIII), bojkotu nowych związków zawodowych i sytuacji w zakładach pracy; polemiki z oficjalnymi publikacjami prasowymi i programami tv; 1984 propagowano bojkot wyborów do rad narodowych, pisano o przygotowywanych procesach politycznych, w nr. z XI–XII 1984 większość art. poświęcona zamordowanemu ks. Jerzemu Popiełuszce.

Pismo kolportowane gł. w poznańskich zakładach pracy, m.in. w Kombinacie Budowlanym Poznań-Północ, HCP, Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego, Zjednoczonych Zakładach Gospodarczych, Przedsiębiorstwie Budownictwa Lekkiego, oraz w Środzie Wielkopolskiej i Gnieźnie.

„Szaniec Wielkopolski” przestał się ukazywać z powodu kryzysu w zespole redakcyjnym, I 1985 część redaktorów zaczęła wydawać nowy periodyk zatytułowany „Wolność”.

 

Przemysław Zwiernik

Opcje strony

do góry