Hasła rzeczowe

Szaniec

"Szaniec", podtytuł: „Biuletyn Informacyjno-Publicystyczny Autonomicznej Grupy NSZZ «Solidarność»”, pismo wydawane w Łodzi 13 X – 22 XI 1982. Kontynuacja „Solidarności Walczącej” wydawanej w I połowie 1981 w tej samej redakcji.

Ukazało się 5 nr. o obj. 2 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie 2-2,5 tys. egz.

W składzie redakcji: Wiesław Maciejewski i Waldemar Omieciński, przy współpracy m.in. Adama Bukowczyka.

Zamieszczano informacje z Łodzi i regionu, głównie z zakładów pracy.

Kolportowano bezpłatnie.

Wydawanie zawieszono po zamieszczeniu niesprawdzonej informacji o agenturalnej działalności działacza „S” z Akademii Medycznej, gdzie „Szaniec” był kolportowany. Uznano, że pismo straciło wiarygodność. Redakcja kontynuowała działalność wydawniczą, powołując nowy tytuł: „Biuletyn Łódzki”.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Ziemia Łódzka, Łódź

Opcje strony

do góry