Hasła rzeczowe

Szaniec

„Szaniec, podtytuł: „Biuletyn Informacyjno-Publicystyczny Autonomicznej Grupy NSZZ «Solidarność»”, wydawany w Łodzi 13 X – 22 XI 1981. Ukazało się 5 n-rów, obj. 2 s., format A4, druk na powielaczu, nakł. 2–2,5 tys. egz. W redakcji: Wiesław Maciejewski i Waldemar Omieciński, przy współpracy m.in. Adama Bukowczyka. Publikowano informacje z Łodzi i regionu, gł. z zakładów pracy. Wydawanie zawieszono po zamieszczeniu niesprawdzonej informacji o agenturalnej działalności działacza „S” z Akademii Medycznej, gdzie „Szaniec” był kolportowany; uznano, że pismo straciło wiarygodność. Redakcja kontynuowała działalność wydawniczą, powołując nowy tytuł: „Biuletyn Łódzki”. Kolportowane bezpłatnie, gł. w Łodzi.

Włodzimierz Domagalski

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry