Hasła rzeczowe

Szaniec

„Szaniec”, podtytuł: „Biuletyn Informacyjny Ruchu Młodzieży Niezależnej”, pismo wydawane 20 IV 1983 – 22 VI 1990 w Gorzowie Wielkopolskim przez RMN. Ukazały się 124 nr., do nr. 73 o obj. 4 s., w formacie A4, drukowane z matryc białkowych, w nakł. 500–600 egz. (nr. 50 z IX 1985, 51 z X 1985 wydrukowane techniką sitodruku przez drukarzy RKW w Gorzowie Wielkopolskim); od nr. 74 (z XII 1986) o obj. 8 s., w formacie A5, techniką sitodruku, w nakł. 2 tys. egz.; po zmianie techniki druku zamieszczano również ilustracje; dwutygodnik (z przerwą podczas wakacji); ukazały się również 2 wydania specjalne: nr 12 (z 1983) z okazji 153. rocznicy powstania listopadowego oraz „Szaniec Wyborczy” z okazji wyborów w VI 1989, 2 nr. przeznaczone do kolportażu w czasie pielgrzymki gorzowskiej na Jasną Górę: nr 13/25 (z 1984) i nr 21/87 (z 1987, wydany z pismem „Bez Przemocy”). W redakcji m.in.: Grzegorz Baczyński, Adam Borysławski, Jarosław Fryc, Barbara Hrybacz, Ewa Hrybacz, Jacek Kowalski, Robert Kuraszkiewicz, Paweł Łoziński, Andrzej Makowski, Maciej Rudnicki, Marek Rusakiewicz, Andrzej Wołyniec, po 6 VI 1989 do zespołu dołączyli: Tomasz Kluwak, Andrzej Malinowski, Marek Malinowski, Mariusz Zbanyszek; druk: Grzegorz Baczyński, Artur Bednarz, Dariusz Bernacki, Tomasz Bicki, Adam Bohusz, Adam Borysławski, Janusz Doruch, Robert Fabrycki, Lubomir Fajfer, Marek Juś, Andrzej Kamrad, Olgierd Popiel, Ryszard Popiel, Bernard Pyrkosz, Maciej Rudnicki, Marek Rusakiewicz, Waldemar Rusakiewicz, Krzysztof Sobolewski, Marek Sobolewski, Kazimierz Sokołowski, Sebastian Szkudlarek, Adam Tuczyński, Jarosław Wachol, Jarosław Wojewódzki, Arkadiusz Wołoszyn, Norbert Żal, Zbigniew Żmijski; pomoc w druku: Witold Bednarz, Stanisław Jakubowski, Arkadiusz Marcinkiewicz, Zenon Michałowski, Stanisław Wicik; diapozytywy: Henryk Jarmołowicz (dostarczane do drukarni przez jego syna Mariana) oraz Ireneusz Ilnicki; matryce: Hanna Fryc, Zofia Goszczyńska, Robert Kuraszkiewicz; miejsca druku m.in.: u Katarzyny Kazimierczak przy ul. Śląskiej, Ewy Szkudlarek przy ul. Fredry, Anny Zacharuk przy ul. Findera, u p. Rudnickich w Chwalęcicach k. Gorzowa, w mieszkaniu wynajętym przy ul. Marcinkowskiego 113. Publikowano gł. informacje o bieżących wydarzeniach, w tym relacje z procesów, oświadczenia, komunikaty Zarządu RMN, przedruki z in. pism podziemnych (gł. 1983–1984), fragmenty Małego konspiratora, zamieszczano opracowania historyczne z okazji rocznic Sierpnia 1980, poznańskiego Czerwca 1956, powstania listopadowego, powstania warszawskiego i in., poezję, m.in.: Czesława Miłosza, Adama Zagajewskiego, autorskie próby gorzowskich uczniów, wywiady z działaczami podziemnej „S”, m.in. z: przew. RKW Stanisławem Żytkowskim, Jackiem Kuroniem, Jarosławem Dubielem, Zbigniewem Bujakiem. Sieć kolportażu „Szańca” obejmowała większość szkół średnich oraz niektóre szkoły podstawowe Gorzowa Wielkopolskiego. Kolportowany był również poza Gorzów, głównie do: Lublina, Międzyrzecza, Poznania, Sulechowa, Szczecina, Warszawy, Zielonej Góry. Cena egz. 10–100 zł.

 

Zbigniew Syska

Opcje strony

do góry