Hasła rzeczowe

Szaniec

"Szaniec", podtytuł: „Młodzieżowy biuletyn informacyjny”, od nr. 1(13) z 20 IV 1984: „Biuletyn informacyjny Ruchu Młodzieży Niezależnej”, pismo wydawane 20 IV 1983 – 22 VI 1990 (z przerwą 6 XII 1989 – 15 II 1990) w Gorzowie Wielkopolskim przez RMN, od nr. 32 (z 1984) przez Agencję Wydawniczą Szaniec. Motto: „W chwili dziejowej, gdy nic nie zależy od człowieka, wszystko zależy od człowieka” [Czesław] Miłosz.

Ukazały się 124 nr., do nr. 73 o obj. 4 s. w formacie A4, drukowane z matryc białkowych w nakładzie 500-600 egz. (nr. 50 z IX 1985, 51 z X 1985 drukowane techniką sitodruku przez drukarzy RKW w Gorzowie Wlkp.); od nr. 74 (z XII 1986) o obj. 8 s. w formacie A5, techniką sitodruku w nakładzie 2 tys. egz.; po zmianie techniki druku zamieszczano również ilustracje; dwutygodnik (z przerwą podczas wakacji). Do VI 1989 ukazały się 2 wydania specjalne: nr 12 z 1983 z okazji 153. rocznicy powstania listopadowego i „Szaniec Wyborczy” z okazji wyborów w VI 1989, 2 nr. przeznaczone do kolportażu w czasie pielgrzymki gorzowskiej na Jasną Górę – nr 13/25 z 1984, nr 21/87 z 1987 (wydany z pismem „Bez Przemocy”).

Skład redakcji, autorzy m.in.: Jarosław Fryc (redaktor naczelny 1983-1984), Marek Rusakiewicz (ps. Tomek, Sylwek Rybicki G.K, KW, Maciek), Barbara Hrybacz (ps. Mirek, Lis, Reward, Alopex), Robert Kuraszkiewicz (ps. Wacek, Ja, Redakcja, Solidariusz, redaktor naczelny 1984-1987), Grzegorz Baczyński (ps. Murat), Paweł Łoziński (ps. Kryska), Ewa Hrybacz, Andrzej Makowski, Andrzej Wołyniec, Adam Borysławski, Jacek Kowalski (ps. Szumiący Dąb), Maciej Rudnicki (ps. Artur P., Poldanowski). Po 6 VI 1989 do zespołu dołączyli: Tomasz Kluwak, Mariusz Zbanyszek, Andrzej Malinowski, Marek Malinowski; druk: Krzysztof Sobolewski, Waldemar Rusakiewicz, Marek Juś, Adam Bohusz, Robert Fabrycki, Andrzej Kamrad, Jarosław Wachol (ps. Zdzichu), Grzegorz Baczyński, Norbert Żal, Artur Bednarz; diapozytywy: Henryk Jarmułowicz (dostarczane do drukarni przez jego syna Mariana); matryce: Hanna Fryc, Robert Kuraszkiewicz, Zofia Goszczyńska (lokale m.in. u Katarzyny Kazimierczak przy ul. Śląskiej, Ewy Szkudlarek przy ul. Fredry, Anny Zcharuk przy ul. Findera, u pp. Rudnickich w Chwalęcicach k. Gorzowa Wlkp.).

Publikowano głównie informacje o bieżących wydarzeniach, w tym relacje z procesów, oświadczenia, komunikaty Zarządu RMN, przedruki z innych pism podziemnych (głównie 1983-1984), fragmenty ''Małego Konspiratora'' Czesława Bieleckiego, Jana Krzysztofa Kelusa, Urszuli Sikorskiej; zamieszczano opracowania historyczne z okazji rocznic Sierpnia ’80, Poznańskiego Czerwca, powstania listopadowego, powstania warszawskiego i innych, poezję m.in.: Czesława Miłosza, Adama Zagajewskiego, autorskie próby gorzowskich uczniów, wywiady z działaczami podziemnej „S”, m.in.: z przewodniczącym RKW Stanisławem Żytkowskim, Jackiem Kuroniem, Jarosławem Dubielem, Zbigniewem Bujakiem.

Cena egz. 10-100 zł.

 

Zbigniew Syska

Region Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski

Opcje strony

do góry