Hasła rzeczowe

Szlakiem Tysiąclecia

"Szlakiem Tysiąclecia", pismo wydawane X-XI 1978 przez młodzież Koła Historycznego w I LO im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wielkopolskim.

Ukazały się 2 nr. o obj. 11 s. (nr 1) i 15 s. (nr 2) w formacie A4, drukowane na powielaczu w nakładzie 100 egz.; w zamierzeniu miesięcznik.

W składzie redakcji: Marek Broda, Marta Ochman, Marek Robak, Małgorzata Synowiec, Waldemar Szymko, Marzena Tarułka – uczniowie; Marek Jurek, Piotr Mierecki, Krzysztof Nowak – absolwenci. Druk Druk „Druk”, tygodnik „S” Regionu Mazowsze wydawany II – X 1982 w Warszawie; od n-ru 7 podtytuł: „Tygodnik związkowy”. staraniem Jerzego Bobrowskiego, pracownika Gorzowskich Zakładów Mechanizacji Budownictwa ZREMB.

Publikowano teksty historyczne, prace literackie.

Kolportowano w szkole.

W XII 1978 SB skonfiskowała materiały do nr. 3, wydrukowane egz. nr. 1, 2 (SOR krypt. Grupa, Wydz. III Komendy Wojewódzkiej MO w Gorzowie Wlkp.); pismo uznano za nielegalne, zawierające treści antyradzieckie, antysocjalistyczne; z uczniami i rodzicami przeprowadzono rozmowy ostrzegawcze, z których wynikało, że dalsza nauka autorów pisma może napotykać trudności.

 

Grażyna Pytlak

Region Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski

Opcje strony

do góry