Hasła rzeczowe

Świat Pracy

"Świat Pracy", pismo Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego Ziemi Tarnowskiej, wchodzącego w skład Regionalnego Komitetu „S” Małopolska, od nr. 28 (z 1989) MKO „S”, wydawane IX 1985 – 12 XII 1989 w Tarnowie.

Ukazało się 35 nr. o obj. 2-4 s. w formacie A5 i A4, w nakładzie 600-1000 egz.

Początkowo redagowane przez Annę Lorenowicz, Andrzeja Olejnika i Wojciecha Ziemirskiego, od 1986 przez Jacka Głomba, Roberta Jewułę i W. Ziemirskiego (odpowiedzialny za sprawy techniczne); adres redakcji od nr. 28: MKO „S” Tarnów, ul. Lwowska 2.

Publikowano odezwy, oświadczenia, dokumenty „S” oraz innych organizacji opozycyjnych, relacje z akcji patriotycznych i uroczystości religijnych, wywiady, listy do redakcji, materiały historyczne, przedruki; prezentowano i komentowano wydarzenia w Regionie i kraju. Podczas wyborów w VI 1989 promowano solidarnościowych kandydatów na posłów i senatorów, krytykowano kandydaturę i wybór gen. Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta. Od nr. 30 (z 1989) w rubryce „Wolna Trybuna” prezentowano opinie osób i organizacji opozycyjnych niezgadzających się z dominującymi w „S” poglądami (KPN, środowiska konserwatywno-liberalne). W założeniach pismo miało obejmować swym zasięgiem Tarnów i Ziemię Tarnowską.

W strukturach bezpłatne, w kolportażu poza strukturami cena egz. 30 zł.

 

Paweł Goleń

Opcje strony

do góry