Hasła rzeczowe

Świt. Młodzieżowa Bibuła dla Wszystkich (Lublin)

„Świt. Młodzieżowa Bibuła dla Wszystkich”, miesięcznik Ruchu Młodzieży Niezależnej Świt w Lublinie, wydawany 10 XII 1985–21 III 1986 (od IV 1986 kontynuowany jako „Czarno na Białym”). Ukazały się 4 nr., obj. 4 s., format A5, druk na ramce (na matrycach woskowych). W redakcji: Zbigniew Sznajder (ps. Artur Kir, Maurycy Łukasiński), Zbigniew Syska (ps. Redakcja, Dominik Fajski), Marek Kosmala. Zamieszczano informacje i przedruki z innych gazet podziemnych, sporadycznie publicystykę i poezję.

Zbigniew Syska

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry