Hasła rzeczowe

Świt Niepodległości

"Świt Niepodległości", pismo wydawane IX 1986 – IV 1990 w Warszawie; podtytuły: „Pismo grupy afiliowanej przy Konfederacji Polski Niepodległej Obszar I Warszawa”, „Pismo grupy afiliowanej przy Konfederacji Polski Niepodległej Obszar I Warszawa «Świt Niepodległości»”, nr 3 „Pismo młodzieżowej grupy afiliowanej przy KPN Obszar Warszawa”, nr 4 „Pismo młodzieżowej organizacji niepodległościowej afiliowanej przy KPN Obszar I Warszawa”, nr 5 „Pismo młodzieżowej organizacji niepodległościowej afiliowanej przy KPN im. Andrzeja Szomańskiego Obszar I Warszawa”, od nr. 6 „Pismo grupy afiliowanej przy KPN im. Andrzeja Szomańskiego Obszar I Warszawa”, od nr. 11/12 „Pismo grupy młodzieżowej im. Andrzeja Szomańskiego afiliowanej przy KPN Obszar I Warszawa”, nr 23 „Pismo grup młodzieżowych KPN z Warszawy”, nr 24 „Pismo grup młodzieżowych afiliowanych przy KPN (Świtu Niepodległości) im. A. Szomańskiego i Polskiej Organizacji Młodzieżowej”.

Ukazały się 24 nr. w formacie A5, drukowane na powielaczu białkowym, offsecie i techniką sitodruku w nakładzie 200-800 egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Jerzy Woźniak (założyciel pisma i szef grupy), Robert Małłek, Tomasz Andrzejewski, Sławomir Gąsior, Albert Katana, Tomasz Błoński (także autorzy artykułów); spotkania redakcji odbywały się głównie w mieszkaniu rodziców J. Woźniaka w Ursusie (przy ul. Koeniga 6/47); druk: KPN, wydawnictwo Lecha Zondka, bohatera Polski i Afganistanu, grupa Świt Niepodległości (po przeszkoleniu jej przez starszych działaczy z KPN), w drukarni przy ul. Szeroki Dunaj w Warszawie i w drukarniach zaprzyjaźnionych organizacji, np. FMW, RKMN. Ostatni nr wydrukowano legalnie dzięki pomocy „S” w drukarni Zakładów Mechanicznych Ursus.

Publikowano artykuły o tematyce politycznej, przeznaczone dla młodzieży. W nr. 1 zamieszczono Deklarację Organizacji Niepodległościowej Świt Niepodległości; wydano kilka dodatków kulturalnych, m.in. „Świadectwo. Pismo Kulturalne” oraz broszurę płk. Kazimierza Rosena-Zawadzkiego ''Pierwszy Marszałek Polski nie żyje'' (1988), znaczki poczty podziemnej, m.in. serię poświęconą kopalni Wujek, tekę zdjęć z wojny polsko-bolszewickiej.

Pismo finansowano ze składek organizacyjnych i ze sprzedaży. Kolportowano przez struktury KPN w Warszawie i Krakowie, koordynowane przez J. Woźniaka.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry