Hasła rzeczowe

Termit

"Termit", pismo wydawane przez „S” Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Szczecinie IV 1985 – 29 IX 1990; podtytuł: „Pismo NSZZ «S» WPKM w Szczecinie”.

Ukazały się 74 nr. (45 poza cenzurą, 29 legalnie) o obj. 4 s. w formacie A5 i A3 (nr 74 w A4), drukowane na powielaczu w nakładzie nieznanym; miesięcznik o numeracji ciągłej.

W składzie redakcji: Mieczysław Lisowski, Hanna Lisowska-Katanowska, Edwin Łukaszewicz, Andrzej Milczanowski i Piotr Niemczyk; druk: Szczecińskie Wydawnictwo NSZZ „S” – Drukarnia nr 14, Drukarnia nr 21, Szczecińska Oficyna Oficyna Oficyna, wydawnictwo podziemne działające 1983-1988 w Szczecinie, założone z inicjatywy Sławomira Lenera. Oficynę utworzył zespół wydający pismo „Obraz” (zmiana nazwy wynikała z rozszerzenia zakresu działania grupy oraz dążenia do zdezorientowania SB). W skład redakcji wchodzili: S. Lener (odpowiadający za stronę graficzną), Edward Wiśniewski oraz Piotr Mync. „S”.

Większość materiałów ukazywała się anonimowo bądź pod pseudonimami.

Publikowano głównie informacje o podziemnym ruchu związkowym w WPKM (w tym o przedsiębiorstwach komunikacji publicznej w Stargardzie i Świnoujściu) w Szczecinie i w regionie, w mniejszym stopniu o sprawach ogólnych, np. o problemach komunikacji miejskiej w Szczecinie; zamieszczano nekrologi i wspomnienia, m.in. o prof. Edwardzie Lipińskim i ks. Mieczysławie Wasilewskim SI, oraz podziękowania za pomoc finansową i rzeczową.

Branżowe pismo związkowe, kolportowane głównie w Szczecinie przez własną sieć kolporterów, liczącą 19 osób.

 

Jerzy Grzelak

Opcje strony

do góry