Hasła rzeczowe

Test

"Test", podtytuł: „Pismo Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ «S» Śląska Opolskiego”, wydawane w Opolu w 1981.

Ukazało się kilka nr. o obj. ok. 10 s., w formacie A4, w

nakładzie 300-500 egz.; ukazywało się nieregularnie.

W składzie redakcji: Tadeusz Kasprowicz i Zbigniew Bitka.

Publikowano artykuły propagujące myśl pedagogiczną, socjologiczną i filozoficzną. Zamieszczono m.in. tekst ''Odezwy do ludzi pracy Związku Radzieckiego'', który próbowano przekazać m.in. żołnierzom radzieckim stacjonującym w Brzegu. Ukazały się też fragmenty rozważań Ericha Fromma ''Agresja i Wolność'', w tłum. T. Kasprowicza (nr 1/3 z 15 X 1981).

Kolportowano głównie w KK „S” nauczycieli w Opolu.

Antoni Maziarz

Region Śląsk Opolski, Opole

Opcje strony

do góry