Hasła rzeczowe

Tęcza

„Tęcza”, pismo wydawane w Raciborzu przez sekcję wydawniczą Grona Młodzieży Niezależnej.

Nieregularnik, II 1989–IV 1990, redagowane i drukowane we własnym zakresie, bez stałego składu redakcji i drukujących.

Ukazało się łącznie 6 nr. nr 0–3 wydawane na ramce, obj. 2 s., format A4; nr 4 ksero, nr 5 poświęcony stanowi wojennemu w Raciborzu drukowany na sitodruku przez SW Oddz. Katowice, wydany na „Cichy marsz” zorganizowany przez GMN 13 XII 1989, w formacie 14 × 9 cm, o obj. 6 s. Nakład od kilkudziesięciu sztuk (nr 4) do 2 tys. egz.

Pismo informowało o działalności GMN, wydarzeniach w szkołach, publikowano wiersze i odezwy. Kolportowany w Raciborzu, głównie na terenie szkół, pismo bezpłatne spełniające funkcję ulotki.

Beno Benczew

Region Śląsko-Dąbrowski, Racibórz, Grono Młodzieży Niezależnej

Opcje strony

do góry