Hasła rzeczowe

Tędy

„Tędy…”, podtytuł: „Krakowskie niezależne pismo społeczno-literackie”, wydawane 1982–1985 w Krakowie; podziemna kontynuacja niezależnego pisma „Bez Tytułu”. Nr 1 był przygotowany na V 1982, po przeredagowaniu ukazał się w XII 1982, nr 4 (z 1984) wydano przy udziale Funduszu Inicjatyw Społecznych, n-ry 2 i 5 przez Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze. Ukazało się 5 n-rów, obj. 24–113 s., format A5 (n-ry 1, 3) i C6 (n-ry 2, 4, 5), druk na offsecie, niedatowane (jedynie nr 3 z datą roczną); wychodziło nieregularnie. Pismo adresowane do mieszkańców Krakowa. W redakcji Krzysztof Gurba i Lech Sadowski (współzałożyciele); współpraca Ludwik Stasik. Przygotowalnią zajmował się K. Gurba, druk na tzw. dojściach w zakładach małej poligrafii przy instytucjach państwowych oraz w Drukarni Związkowej w Krakowie. Grafiki na okładce n-ru 4 i wewnątrz n-ru 3 wykonała Halina Krzywdziak, okładkę n-ru 5 zaprojektował Krzysztof Krzywdziak. Autorzy: L. Sadowski (ps. Lech Lenal, LL), K. Gurba (ps. Adam X., Jan Kryst, K., k.t., K. U. Buś, Kate, Krystian Tański, M. Ilcz), Tadeusz Szyma (ps. TeSz), Leszek Szaruga, Marian Stala (ps. MM), Jan Polkowski, Miłowit Kuniński (ps. Galicjanin), Leszek Maleszka (ps. Marek Leszkowski), Jarosław Zadencki (ps. Andrzej Kiernowicz), Adam Zagajewski, Jan Błoński, Tadeusz Nyczek, Bronisław Maj, Dobrosław Rodziewicz, Adam Zając, Jan Maria Rokita, Andrzej Chwalba, Mirosław Tarasewicz (ps. Czesław Korbasiewicz), Lucjan Klyszcz (ps. Jan Luc), Maciej Kozłowski, Jarosław Olejniczak, Paweł Niemkiewicz. Publikowano poezję, prozę, analizy utworów literackich, eseje, zapisy z dyskusji o problemach społecznych i kulturalnych. Komentowano ówczesną sytuację w kraju, prowadzono polemiki, przybliżano twórczość niewygodnych dla władz PRL twórców oraz naukowców. Zamieszczano przedruki tekstów: Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Leona Chwistka, Jana Lemańskiego, Józefa Waśniewskiego oraz tłumaczenia: Karla R. Poppera, Friederika A. Hayeka, Paula Feyerabenda, Edmunda Fullera, Mikołaja Bierdiajewa, Aleksandra Zinowiewa. Nr 3 w całości poświęcony twórczości L. Sadowskiego. Część uczestników dyskusji redakcyjnych i dużej tajnej dyskusji z n-ru 4 (o celach społeczeństwa podziemnego) pozostaje anonimowa. Pismo wspierały podziemna Rada Programowa NZS (Andrzej Nowak, Andrzej Waśko, Marek Kilian, Janusz Kurtyka) oraz Fundusz Inicjatyw Społecznych. W 1986 prowadzono rozmowy z Robertem Tekieli („Brulion”) o wspólnym wydawaniu/kontynuowaniu pisma „Tędy…”. Kolportowane przez podziemne struktury „S” i NZS.

 

Sławomir Chmura, Paweł Goleń

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry