Hasła rzeczowe

Trwamy

„Trwamy”, podtytuł: „Gazeta Strajkowa”, pismo wydawane w Rzeszowie 27 I–18 II 1981 (podczas strajku chłopskiego tamże), obj. 2–4 s., format A5, druk na powielaczu w drukarni strajkowej, nakł. kilka tys. egzemplarzy. Ukazało się 30 nr. W redakcji: Jan Musiał, Jan Narożniak, Janusz Szkutnik, Jarosław A. Szczepański, Małgorzata Pawlicka, Bożena Gwóźdź, rys. Jacek Woźniak. Do nr. 4 dołączony był prześmiewczy plakat Hop do kółka! Publikowano informacje o sytuacji społ.-polit. w regionie rzeszowskim i kraju, oświadczenia, odezwy, uchwały „Solidarności Wiejskiej”, komunikaty, relacje, apele strajkujących, postulaty związkowe i decyzje MKS w Rzeszowie. Zamieszczano informacje i reportaże z zebrań przedstawicieli „Solidarności Wiejskiej”, poświęcano dużo uwagi rolnikom i ich problemom.

Wydawanie wznowiono X 1984–XII 1985, nawiązując do tytułu strajkowego z 1981. Wydawane było przez RKW „S” w Rzeszowie. Ukazało się 12 nr., obj. 2–8 s., format A5, druk techniką sitodruku, nakł. 500 egz. W redakcji: J.A. Szczepański, Ryszard Rogoziński, Jerzy Burtan, Marek Wójcik, Jerzy Koziarz, Andrzej Paulukiewicz, Antoni Adamski, druk i szkolenie drukarzy: R. Rogoziński, Janusz Loegler i Franciszek Biernat. Informacje Informacje „Informacje”, pismo wydawane 20 III – 5 X 1981 przez Społeczny Komitet Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970 r. w Gdyni; w nr. 2-11 w tytule nazwa wydawcy: „Społeczny Komitet Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970 r. w Gdyni”. bieżące (kalendarium), komentarze, rysunki satyryczne i reprodukcje, np. znaczków poczt podziemnych. Do pisma dołączono okolicznościową wkładkę w rocznicę porozumień rzeszowsko-ustrzyckich. Kolportaż w woj. rzeszowskim, przemyskim, krośnieńskim i tarnobrzeskim.

 

Michał Stręk

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony

do góry