Hasła rzeczowe

Tu i Teraz

"Tu i Teraz", pismo wydawane 26 X – 27 XI 1981 w Pile przez ZR „S”. W nr. 2-5 podtytuł: „Pismo NSZZ «S». Region Województwo Pilskie”, w nr. 6: „Biuletyn NSZZ «S». Region Województwo Pilskie”.

Ukazało się 6 nr. o obj. 8 s. w formacie A5, drukowanych na offsecie w Prasowych Zakładach Graficznych w Pile w nakładzie 4-5 tys. egz; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Jarosław Gruszkowski (redaktor naczelny), Artur Leczycki, Małgorzata Czech (członkowie redakcji „Solidarności Pilskiej”); adres redakcji: Piła, ul. Buczka 14.

Publikowano teksty informacyjne, publicystyczne, wywiady, przedruki z innych niezależnych czasopism sygnowanych przez „S”, dokumenty regionalnych struktur „S”, teksty satyryczne w rubryce „Kronika Towarzyska”. Nr 1/2 niemal w całości poświęcono I KZD. W ostatnim nr. wywiad z Eligiuszem Naszkowskim, postulaty redaktorów pisma na I WZD Regionu Województwo Pilskie (28-29 XI 1981).

Kolportowane bezpłatnie w regionie.

 

Jarosław Wąsowicz SDB

Opcje strony

do góry