Hasła rzeczowe

Tygodnik Solidarność

„Tygodnik Solidarność”, najważniejsze pismo „S” rozpowszechniane w oficjalnym obiegu, zachowujące niezależność od władz, chociaż podlegające ustawie o cenzurze. Pismo miało charakter ogólnopolski, wydawane 3 IV 1981–11 XII 1981 przez KKP/KK oraz od 1989. W edycji 1981 ukazało się 37 nr., format A2, nakł. 500 tys. egz. (w czasie I KZD trzy numery w nakł. 1 mln egz.), druk techniką offsetową. W przypadku kolejnego (podwójnego) nr. przygotowano szpalty korektorskie i wydrukowano dodatek.

W redakcji m.in.: Tadeusz Mazowiecki (redaktor nacz., od 7 I 1981), Bohdan Cywiński, Kazimierz Dziewanowski, Waldemar Kuczyński (zastępcy redaktora nacz.), Artur Hajnicz, Krzysztof Wyszkowski (sekretarze redakcji), Jacek Ambroziak, Wojciech Arkuszewski, Katarzyna Banachowska, Wojciech Brojer, Maciej Cisło, Małgorzata Cywińska, Krzysztof Czabański, Stanisława Domagalska, Jan Dworak, Józef Duriasz, Wanda Falkowska, Andrzej Friszke, Krzysztof Gottesman, Wiesława Grochola, Ryszard Holzer, Andrzej Kaczyński, Krzysztof Kłopotowski, Mirosław Kowalski, Teresa Kuczyńska, Krystyna Jagiełło, Małgorzata Łukasiewicz, Jerzy Modlinger, Małgorzata Niezabitowska, Zyta Oryszyn, Piotr Rachtan, Józef Maria Ruszar, Anna Schiller, Jolanta Strzelecka, Jarosław J. Szczepański, Ernest Skalski, Piotr Stańczyk, Mateusz Wyrwich, Maciej Zięba. Fotografowie: Aleksander Kęplicz, Lesław Wdowiński, Andrzej Szarkowski. Stali autorzy: m.in. Lech Falandysz i Jerzy Jedlicki. Publikowano materiały dot. działalności „S”, wywiady z liderami związku, relacje z I KZD. Kolportaż przez sieć kiosków Ruchu oraz w prenumeracie wg rozdzielnika: ogniwa związkowe „S” wg określonego limitu, wydawnictwa i redakcje ogólnopolskie: po 2 egz., regionalne: po 1 egz., biblioteki naukowe: po 2 egz., publiczne: po 1 egz., ambasady i konsulaty: do 3 egz. Cena egz. 7–8 zł.

Wznowiony VI 1989 jako organ „S” (od nr. 38), format A3, w nakł. 100 tys. egz., pod kierunkiem T. Mazowieckiego. Do reaktywowanego w czę?ci zespo?u do??ści zespołu dołączyli wówczas m.in. Ludwika Wujec, Janusz Jankowiak, Jan Bryłowski, Jan Skórzyński, Michał Boni i Maciej Zalewski. Od X 1989 w redakcji (po powołaniu w VIII 1989 T. Mazowieckiego na urząd premiera i odejściu większości zespołu w proteście przeciwko mianowaniu redaktorem nacz. Jarosława Kaczyńskiego zamiast J. Dworaka wskazanego przez T. Mazowieckiego) m.in.: Maciej Zalewski, Krzysztof Czabański, Józef Orzeł, Jerzy Eysymontt. Po wyborze L. Wałęsy na prezydenta J. Kaczyński z gronem najbliższych współpracowników odszedł do pracy w jego kancelarii. Od IV 1991 redaktor nacz. Andrzej Gelberg, 2002–2015 Jerzy Kłosiński. Od 2015 Krzysztof Świątek.

„Tygodnik Solidarność” był rozpracowywany przez Wydz. IV Dep. III MSW w ramach SO krypt. Walet (15 III 1981–28 V 1984), SOR krypt. Prasa (15 VII–16 XI 1981) i SOS krypt. Cesarz (V 1981–II 1984).

 

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry