Hasła rzeczowe

Tymczasem

"Tymczasem", podtytuł: „Pismo pod patronatem Tymczasowej Komisji Hutników”, wydawane 1 XI 1982 – VI 1984 w Krakowie przez TK Robotniczą Huty im. Lenina.

Ukazały się 23 nr. (1982: 1-2, 1983: 3-16, 1984: 17-23) o obj. 9-20 s. w formacie A4, drukowane na powielaczu; początkowo miesięcznik, od nr. 6 z 1983 dwutygodnik.

Redaktorem pisma był m.in. Andrzej Sabatowski, autorem m.in. Jerzy Surdykowski (pod ps).

Kolportowano na terenie HiL, organizatorzy kolportażu m.in.: Waldemar Pelc i Jerzy Marcinkowski.

 

Paweł Goleń

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry