Hasła rzeczowe

Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” Region Częstochowa

Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” Region Częstochowa (w 1982 MKK), regionalna struktura podziemna działająca 1982-1983. 30 VI 1982 na spotkaniu redakcji „CDN” i przedstawicieli TKZ częstochowskich zakładów (Huta im. Bolesława Bieruta, Politechnika Częstochowska, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Metalplast, Transbud, FSM Polmo – Zakład nr 1) utworzono MKK w składzie: Zbigniew Muchowicz (przewodniczący), Tadeusz Bartnik, Jerzy Jeziorowski, Jan Konodyba, Krzysztof Piechocki, Mieczysław Pisarek, prof. Andrzej Zieliński, i uznano ją za podległą TKK (nie zdołano jednak nawiązać z TKK kontaktu).

MKK starała się realizować wezwania TKK, publikowała komunikaty i apele TKK w swoich biuletynach: „CDN”, „Nadzieja”. Jan Kramarski kierował poligrafią, Zenon Świerzy pomocą dla internowanych i uwięzionych. MKK utrzymywała kontakty ze środowiskiem podziemnego pisma „Hutnik” (poprzez A. Zielińskiego) i podziemnym warszawskim wydawnictwem CDN (poprzez Małgorzatę Dodacką); organizowała regionalny kolportaż prasy podziemnej i książek. Na wezwanie MKK odbyły się w Częstochowie manifestacje uliczne: 31 VIII 1982 (ponad 20 tys. uczestników), 11 XI i 16 XII 1982 (kilkutysięczne). Jesienią 1982 w łączności z MKK działało ponad 30 TKZ (największa w HBB) i co najmniej 4 grupy środowiskowe, które skupiały łącznie ok. 2 tys. osób. Wpływy MKK pochodziły ze składek związkowych, darowizn, sprzedaży zdjęć, innych dotacji region nie otrzymywał, biuletyny rozprowadzano bezpłatnie; pieniądze przeznaczano na pomoc rodzinom uwięzionych i wydawanie biuletynów. Dzięki pomocy MKK powstały zakładowe biuletyny „Solidarność HBB” i „Wojenne Opinie” (w Praszce).

16 XII 1982 MKK przekształcono w Tymczasową Komisję Regionalną, do której dołączył Bogusław Samborski z Myszkowa. 25 I 1983 TKR nawiązała współpracę z Solidarnością Walczącą i Kornelem Morawieckim (łącznikiem był M. Pisarek). J. Konodyba rozpoczął prace nad powstaniem podziemnego radia.

W IV 1983 aresztowano Z. Muchowicza, J. Kramarskiego, J, Konodybę, K. Piechockiego i 21 współpracowników TKR. Nie przeszkodziło to manifestacji (ok. 15 tys. osób), która na wezwanie TKR przeszła 1 V 1983 ulicami Częstochowy. Postępowanie przygotowawcze do procesu „CDN”, TKR i Z. Muchowicza umorzono ostatecznie na mocy amnestii w VIII 1983 i zwolniono aresztowanych; tylko Z. Muchowicza, po odwołaniach prokuratury, sądzono X 1983 – III 1984 i skazano na 4 lata więzienia, w VIII 1984 zwolniony.

TKR w uszczuplonym składzie, pod kierownictwem J. Jeziorowskiego, działała do XII 1983, koncentrując się na wydawaniu „CDN”, gdzie publikowano komunikaty TKR, wezwania do obchodów rocznic 31 VIII, 11 XI. Grupa J. Jeziorowskiego do VI 1985 wydawała „CDN”, który nie był już firmowany przez TKR.

Następczynią TKR była utworzona w III 1985 Regionalna Komisja Koordynacyjna.

Wojciech Rotarski

Opcje strony

do góry