Hasła rzeczowe

Tymczasowa Komisja Wykonawcza NSZZ „Solidarność” Region Białystok

Tymczasowa Komisja Wykonawcza NSZZ „Solidarność” Region Białystok – zakonspirowana struktura pomocnicza Tymczasowej Komisji Regionalnej „S” Regionu Białystok powstała wiosną 1982. W skład TKW wchodzili: Henryk Zdzienicki (przewodniczący), Marian Leszczyński, Jerzy Ickiewicz, Janusz Borzuchowski, Ewa Bończak-Kucharczyk. Od V 1983 Henryka Zdzienickiego zastąpiła Krystyna Łukaszuk. TKW zajmowała się pomocą osobom ukrywającym się, zbieraniem składek, wyszukiwaniem mieszkań konspiracyjnych, a także organizowaniem druku i sieci kolportażu wydawnictw podziemnych (przede wszystkim „Biuletynu Informacyjnego NSZZ «Solidarność» Regionu Białystok”), a także pomocą charytatywną i prawną dla osób represjonowanych. Z TKW współpracowali m.in.: Agnieszka Borzuchowska, Andrzej Fedorowicz, Ewa Pankiewicz, Krzysztof Sacharczuk, Halina Smaczna, Leopold Stawecki, Krystyna Strubel. Zorganizowana działalność TKW została zakończona po aresztowaniu Krystyny Łukaszuk w X 1984.

 

Tomasz Danilecki

Region Białystok, Białystok

Opcje strony

do góry