Hasła rzeczowe

Tymczasowa Miejska Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” w Krotoszynie

Tymczasowa Miejska Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” w Krotoszynie. Pierwsze komisje zakładowe „Solidarności” krotoszyńskiej były zarejestrowane w Tymczasowym Zarządzie Regionu w Kaliszu IV 1989. Jednak struktury miejskiej „S” w Krotoszynie powstały dopiero w połowie roku. 4 VII 1989 reaktywowała się Tymczasowa Miejska Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” w Krotoszynie. Miało to miejsce na terenie ogródków działkowych przy ulicy Raszkowskiej. We władzach tymczasowej MKK znaleźli się Zygmunt Wudarski – przewodniczący i Stanisław Rebelka – wiceprzewodniczący. Pierwsza siedziba mieściła się w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krotoszynie przy Małym Rynku 13, nazywanym wówczas placem 1 Maja. W 1989 „Solidarność” krotoszyńska liczyła ok. 3 tys. członków.

 

Grażyna Schlender

Krotoszyn, Region Wielkopolska Południowa

Opcje strony

do góry