Hasła rzeczowe

Tymczasowa Miejska Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” w Ostrowie Wielkopolskim

Tymczasowa Miejska Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” w Ostrowie Wielkopolskim (1989). W pierwszym półroczu 1989 „Solidarność” odradzała się na obszarze całego województwa kaliskiego. W tym czasie działało już 9 struktur miejskich NSZZ „Solidarność”. Miejskie struktury „S” najszybciej zostały odtworzone w Ostrowie Wielkopolskim. Już jesienią 1988 niektórzy ostrowscy działacze uczestniczyli w spotkaniach działaczy solidarnościowych w Kaliszu. Za wstęp do odbudowy struktur uznać można poprzedzone mszą św. spotkanie opłatkowe duszpasterstwa świata pracy Ostrowa 14 I 1989 w kościele farnym. Na spotkaniu tym skierowano do władz Tymczasowego Zarządu Regionu w Kaliszu dwóch przedstawicieli Ostrowa: Jerzego Grzegorskiego i Jana Radziszewskiego. Jednocześnie podjęto decyzję o ujawnieniu NSZZ „Solidarność” na terenie Ostrowa. Pierwsze spotkania związkowców odbywały się w sali przy kościele farnym, a potem w lokalu Stowarzyszenia Księgowych przy ulicy Wrocławskiej 22. 5 II 1989 zainicjowano działalność Tymczasowej Miejskiej Komisji Koordynacyjnej, w skład której weszli: przewodniczący – Jerzy Grzegorski, Zenon Kempiński, Mariusz Kubiak, Jan Radziszewski, Andrzej Szeląg i Józef Wróbel. 9 II dołączył do nich Jerzy Koralewski, Tadeusz Pluciński, Henryk Wróblewski. Informacje o powstaniu TMKK podano następnego dnia i ostrowską komisję zgłoszono do rejestracji w KKW i TZR. Kilka dni później powołano pięcioosobowe prezydium TMKK w składzie: J. Grzegorski z Koła Emerytów i Rencistów, Z. Kempiński, J. Koralewski i J. Wróbel – wszyscy z MERA-ZAP oraz T. Pluciński – emeryt z ZNTK. Liczba komisji zakładowych szybko rosła i VII 1989 do NSZZ „Solidarność” w Ostrowie należało 4450 osób.

 

Grażyna Schlender

Opcje strony

do góry