Hasła rzeczowe

Tymczasowa Rada NSZZ „Solidarność”

Tymczasowa Rada NSZZ „Solidarność”, ciało powołane przez Lecha Wałęsę 29 IX 1986 w odpowiedzi na ogłoszoną przez władze PRL amnestię. W jej skład weszli: Bogdan Borusewicz, Zbigniew Bujak, Władysław Frasyniuk, Tadeusz Jedynak, Bogdan Lis, Janusz Pałubicki, Józef Pinior. TR „S” była organem jawnym, jej zadaniem miało być „wypracowanie nowego modelu działalności, jawnej i legalnej”. W pierwszym oświadczeniu TR „S” postulowała przywrócenie możliwości swobodnego zrzeszania się jako warunku rozpoczęcia dialogu nt. reformy gospodarki. TR „S” odbyła kilka spotkań, wydała 7 oświadczeń, z czego 4 sygnowane były z TKK „S” i przewodniczącego L. Wałęsą. W odpowiedzi na powstanie TR „S” w III 1987 powołana została Grupa Robocza KK, której członkowie domagali się zwołania statutowych władz Związku w składzie sprzed 13 XII 1981. TR „S” zakończyła działalność 25 X 1987, gdy powołano Krajową Komisję Wykonawczą „S”.

Łukasz Kamiński

Region Polska

Opcje strony

do góry