Hasła rzeczowe

Tymczasowa Reprezentacja Polityczna Śląska Opolskiego

Tymczasowa Reprezentacja Polityczna Śląska Opolskiego. Oświadczenie o powstaniu przedstawicielskiego ciała opolskiej opozycji niepodległościowej odczytano 15 IX 1989 podczas manifestacji zorganizowanej w związku z 50. rocznicą sowieckiej napaści na Polskę. TRPOŚ zrzeszało działaczy: Piłsudczykowskiego Kręgu Niepodległościowej Myśli Politycznej, Solidarności Walczącej, Konfederacji Polski Niepodległej, Liberalno-Demokratycznej Partii Niepodległość, Młodzieżowej Grupy Niepodległościowej „Pokolenie ’80-88” oraz Niepodległościowej Grupy Uczestników Ruchu „Wolność i Pokój”. Pomysłodawcą i inicjatorem TRPŚO był Zbigniew Bereszyński, wówczas stały współpracownik „Biuletynu Dolnośląskiego”. Przedsięwzięcia organizacyjne koordynował Wiesław Ukleja (obaj występujący pod szyldem Piłsudczykowskiego Kręgu Niepodległościowej Myśli Politycznej). Z chwilą powołania TRPOŚ wydawany już wcześniej w Opolu biuletyn opozycyjny „Na Bieżąco” zaczął ukazywać się z podtytułem „Serwis informacyjny Tymczasowej Reprezentacji Politycznej Śląska Opolskiego”.

TRPŚO traktowana była jako alternatywa dla układu politycznego wyłonionego w wyniku ugody Okrągłego Stołu i czerwcowych wyborów do Sejmu kontraktowego. Ugrupowania skupione w Reprezentacji odrzucały „(...) realizowaną przez rząd T. Mazowieckiego ideę porozumienia i politycznej współpracy z komunistami (...)”. Nie akceptowano polityki zagranicznej rządu, opartej na uznaniu polityczno-militarnych zobowiązań Polski wobec Związku Sowieckiego. Za jedyne legalne władze polskie uznawano emigracyjne władze RP. Protestowano przeciwko prezydenturze Wojciecha Jaruzelskiego. 1989-1990 TRPOŚ wydała szereg oświadczeń, zabierając głos w takich sprawach jak dalsza obecność wojsk sowieckich w Polsce, oficjalne uznanie i partnerskie traktowaniem niemieckiej mniejszości narodowej na Opolszczyźnie.

Działalność TRPŚO ustała w pierwszej połowie 1990. Głównym tego powodem była taktyka polityczna krajowego kierownictwa KPN, które zabroniło działaczom tej partii tworzenia wspólnych struktur z innymi ugrupowaniami.

 

Zbigniew Bereszyński

Opole, Region Śląsk Opolski

Opcje strony

do góry