Hasła rzeczowe

Ugrupowanie Polityczne Zamek

Ugrupowanie Polityczne Zamek, organizacja niepodległościowa utworzona we Wrocławiu w 1986. Stała na stanowisku ciągłości państwowej II Rzeczpospolitej, podkreślała, że legalną polską władzą jest Rząd RP na Uchodźstwie, a władze PRL zawdzięczają swą pozycję wyłącznie obcemu nadaniu.

Blisko współpracowała z Solidarnością Walczącą, Konfederacją Polski Niepodległej, Stronnictwem Wierności Rzeczpospolitej. Liderem ugrupowania był Józef Tallat. W 1987 zaczęło wydawać biuletyn „Zamek”.

 

Artur Adamski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry