Hasła rzeczowe

Ultimatum

"Ultimatum", kwartalnik społeczny wydawany w Rzeszowie 1988-1989.

Wydano dwa nr.: 1 w X 1988, 2 w IV 1989. Nr 3, przygotowany do druku, nie ukazał się z powodu zmiany sytuacji politycznej w Polsce.

Założycielem i redaktorem naczelnym był Jan Draus, w redakcji: Jan Musiał, Marek Pękala, Wanda Tarnawska i Zbigniew K. Wójcik, Lesław Granat (opracowanie graficzne), współpracownicy: Bożena Gwóźdź, Jarosław A. Szczepański, Stanisław Turek i Jerzy Koziarz.

Pismo poświęcone było problematyce politycznej, gospodarczej, historycznej i kulturalnej o charakterze regionalnym, zawierało także przeglądy prasy podziemnej i emigracyjnej oraz kalendarium działań regionalnej opozycji. Wszystkie teksty sygnowano pseudonimami.

Redakcja i współpracownicy „Ultimatum” w X 1989 powołali do życia legalnie wydawany tygodnik „San”.

Wanda Tarnawska

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony

do góry